CO BYDGOSZCZ

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy kompleks onkologiczny znajdujący się w Bydgoszczy w dzielnicy Fordon. Od 2002 r. posiada filię we Włocławku. Szpital dysponuje 300 łóżkami. Rocznie hospitalizowanych jest ok. 17 tys. pacjentów. W swojej strukturze szpital posiada m.in. 11 oddziałów (w tym 7 klinicznych), 12 zakładów, 22 poradnie specjalistyczne, 9 sal operacyjnych wyposażonych w najnowszą aparaturę oraz 5-stanowiskową salę wybudzeń. Jest jednym z nielicznych w Polsce i jedynym w województwie szpitalem wyposażonym w PET-CT Biograph. Szpital od lat 90. XX w. Uzyskuje liczne certyfikaty jakości oraz wysokie miejsca w rankingach krajowych i międzynarodowych. W 2003 r. jako pierwszy szpital w kraju został uhonorowany godłem promocyjnym Teraz Polska, a w rankingach „Bezpieczny Szpital” w latach 2004-2007 zajmował pierwsze miejsce w Polsce.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Branża

Branża

Medycyna

Czego oczekiwał klient?

Klient poszukiwał partnera, który przeprowadzi proces informatyzacji i automatyzacji obszaru zarządzania ryzykiem. Zależało mu na zaawansowanym narzędziu, które poprzez ciągłą analizę i monitoring zminimalizuje bądź całkowicie wyeliminuje ryzyka. Nasze narzędzie erisk zostało wybrane ze względu na wysoką funkcjonalność oraz możliwość dopasowania do specyfiki i potrzeb organizacji. Ponadto mogliśmy pochwalić się bogatym portfolio oraz rekomendacjami firm z różnych sektorów, u których narzędzie zostało wdrożone i sprawdzało się w praktyce.

Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z firmą SDPK. Dzięki synergii doświadczeń, wiedzy i oprogramowaniu erisk klient usprawnił procesy i zyskał kontrolę nad ryzykami, które mogłyby przerwać ciągłość działania organizacji i narazić ją na ogromne straty.

Co zrobiliśmy?

DOSTARCZYLIŚMY OPROGRAMOWANIE

Pierwszym krokiem była instalacja oprogramowania na serwerach klienta (na zasadach licencji wieczystej), a także jego konfiguracja. Klient dostarczył nam metodykę analizy ryzyka, którą następnie zaimplementowaliśmy do narzędzia.

SKONFIGUROWALIŚMY NARZĘDZIE

Oprogramowanie zostało w pełni spersonalizowane pod potrzeby i wymagania szpitala. Między innymi dodaliśmy niezbędne skrypty, monity, utworzyliśmy definicje i użytkowników wraz z uprawnieniami. Wgraliśmy również bibliotekę ryzyk.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

Narzędzie erisk mimo zaawansowanych funkcji jest łatwe w obsłudze, ale zawsze warto przeszkolić pracowników. Użytkownikom pokazaliśmy, jak wykorzystywać narzędzie w codziennej pracy do oceny ryzyka. Administrator merytoryczny zyskał natomiast wiedzę pozwalającą mu na pełną obsługę oprogramowania erisk.

ZAPEWNILIŚMY WSPARCIE TECHNICZNE

Na koniec projektu przekazaliśmy praktyczną instrukcję dla użytkowników dotyczącą obsługi oprogramowania erisk. Ponadto szpital mógł liczyć na nasze wsparcie – w ramach rocznej asysty technicznej nasi konsultanci byli do pełnej dyspozycji, rozwiązywali bieżące problemy i dostarczali niezbędne aktualizacje.

Jakie były rezultaty?

Informatyzacja systemu zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem narzędzia erisk usprawniła proces analizy ryzyka. Nie bez znaczenia jest automatyzacja tego procesu, która przekłada się na szybszą analizę danych i łatwiejsze podejmowanie decyzji. To z kolei pozwala na sprawniejsze realizowanie obowiązków związanych z analizą ryzyka i ograniczenie ryzyka błędów.

Ważnym punktem współpracy była dyspozycyjność konsultantów przez cały okres trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Klient mógł liczyć na roczną asystę techniczną, podczas której rozwiązywaliśmy jego bieżące problemy i dostarczaliśmy aktualizacje, aby narzędzie było jeszcze bardziej praktyczne i skuteczne. Dzięki merytorycznemu wsparciu konsultantów i oprogramowaniu erisk klient zyskał zaawansowane zabezpieczenie i kontrolę nad ryzykami.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie