PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, skrót PARP, państwowa jednostka działająca w ramach ministerstwa gospodarki. Zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Branża

Branża

Administracja Państwowa

Lider ERM

Lider ERM

To wdrożenie uzyskało tytuł Lidera ERM

Czego oczekiwał klient?

Klient poszukiwał doświadczonego doradcy, który zaproponuje odpowiednie narzędzie do identyfikacji, monitorowania i raportowania ryzyka. Zaproponowaliśmy narzędzie erisk, którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem. Jest to zaawansowane i efektywne oprogramowanie, które z powodzeniem zostało wdrożone w wielu instytucjach publicznych. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość dostosowania pod konkretne potrzeby organizacji, a także możliwość rozbudowy w przyszłości – to oraz bogate doświadczenie przekonały PARP do wyboru naszej firmy. Dodajmy, że wdrożona do narzędzia metodyka zarządzania ryzykiem to wynik wcześniejszej współpracy PARP i PBSG – w 2019 roku realizowaliśmy projekt wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Co zrobiliśmy?

OPRACOWALIŚMY BAZĘ DANYCH

Pierwszym krokiem było zaprojektowanie bazy danych. Opracowaliśmy m.in. strukturę formularzy niezbędnych do zarządzania ryzykiem, w tym nieakceptowalnym. Przygotowaliśmy również skrypty i monity z uwzględnieniem procesów obowiązujących w organizacji.

WDROŻYLIŚMY I SKONFIGUROWALIŚMY NARZĘDZIE

Narzędzie erisk zostało w pełni dostosowane do wymagań klienta i specyfiki jego działalności. Uzupełniliśmy biblioteki, karty ryzyka i przeprowadziliśmy inne niezbędne prace związane z konfiguracją bazy i wdrożeniem do niej metodyki systemu zarządzania ryzykiem.

STWORZYLIŚMY RAPORTY

Ważnym etapem prac było skonfigurowanie monitów i stworzenie e-raportów. Automatyczne raportowanie znacząco usprawniło proces zarządzania ryzykiem i nadzoru nad nim. Wiąże się też z szybszą i poprawną reakcją, jeżeli ryzyko przekroczy poziom akceptowalny.

PRZEPROWADZILIŚMY SZKOLENIA i WARSZTATY

Naszym zadaniem było nie tylko dostarczenie spersonalizowanego narzędzia, ale też przeszkolenie osób, które będą na co dzień z niego korzystać. Przeprowadziliśmy warsztaty z obsługi narzędzia, dostarczyliśmy materiały dydaktyczne i filmy instruktażowe.

Jakie były rezultaty?

Informatyzacja systemu zarządzania ryzykiem usprawniła powiązane procesy i przełożyła się na sprawniejszą analizę danych i podejmowanie decyzji. Dzięki przerzuceniu do narzędzia najważniejszych zadań (monitorowanie, analiza, identyfikacja, raportowanie) zespół zajmujący się obszarem ryzyka w PARP stał się mniej obciążony pracą. Za sprawą ujednoliconego i automatycznego raportowania efektywność zarządzania ryzykiem wzrosła. Narzędzie erisk pozwala szybciej dostrzegać sytuacje, w których ryzyko przekracza poziom akceptowalny. To z kolei przekłada się na szybszą reakcję i lepsze decyzje, co minimalizuje wpływ ryzyka (i jego skutków) na organizację.

PARP, dzięki wdrożeniu narzędzia erisk, zyskał fundament do dalszego rozwoju i doskonalenia procesów zarządzania ryzykiem. Atutem narzędzia erisk jest możliwość dalszej rozbudowy i dostosowania – można je integrować z systemami ISO, dowolnie modyfikować czy dodawać moduły powiązane np. z wyceną i korelacją ryzyk. Tym samym jest to silna podstawa do budowy integralnego i odpornego systemu zarządzania ryzykiem.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie