Polski producent przemysłu elektromaszynowego, głównie sprzętu AGD, założony w 1945 roku we Wronkach. Od 1997 spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Amica powstała w 1945 roku i poprzednio działała pod firmami: „Zakłady Sprzętu Grzejnego Predom-Wromet”, „Fabryka Kuchni Wromet we Wronkach”, „Fabryka Kuchni Wronki”, „Fabryka Kuchni Wromet”, „Fabryka Kuchni Wronki Sp. z o.o.” Grupa Amica generuje ponad 70% przychodów dzięki sprzedaży na ponad 50 rynkach zagranicznych. Marka wiele lat z rzędu otrzymywała wyróżnienie The Most Trusted Brand – Marki Godnej Najwyższego Zaufania, by w 2013 roku otrzymać tytuł Superbrand Created in Poland.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Amica S.A.

Zatrudnienie

Zatrudnienie

2 448 (2020r.) – spółka

3 198 (2020r.) – grupa

Branża

Branża

Przemysł, handel

Produkty z oferty klienta

Produkty z oferty klienta

  • Sprzęt elektryczny
  • Sprzęt elektroniczny
Lokalizacje

Lokalizacje

  • Polska – siedziba: Wronki
  • Sieć sprzedaży na ponad 50 rynkach zagranicznych

Czego oczekiwał klient?

Firma Amica poszukiwała partnera, który zapewni wsparcie eksperckie zespołu odpowiedzialnego za budowę systemu zarządzania ryzykiem w organizacji oraz będzie uczestniczyć w wybranych etapach projektu. Firma SDPK wraz z PBSG zostały wybrane przede wszystkim ze względu na bogate doświadczenie w zakresie budowy systemów zarządzania ryzykiem choćby w takich organizacjach jak Amica.

Jak zarządza ryzykiem Amica SA? Obejrzyj materiał video:

Co zrobiliśmy?

ANALIZA

W początkowej fazie realizacji prac dokonaliśmy szczegółowej analizy stosowanych rozwiązań i na podstawie dyskusji w zespole projektowym zaproponowaliśmy usprawnienia oraz koncepcję dokumentacji systemowej.

SZKOLENIA

W kolejnym etapie, na podstawie zaprojektowanych rozwiązań kluczowi uczestnicy zarządzania ryzykiem zostali poddani szkoleniom, poruszającym zarówno kwestie merytoryczne, jak i obsługę oprogramowania.

PRZEGLĄD

Kolejnym etapem było dokonanie przeglądu rejestru ryzyk i jego dostosowanie do oczekiwań informacyjnych Zarządu. Każde ryzyko zostało poddane szczegółowej analizie, co w konsekwencji miało stanowić podstawę do ewaluacji ryzyka i jego wyceny finansowej.

IMPLEMENTACJA

Raportowanie w zakresie zarządzania ryzykiem zostało przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania erisk w chmurze. Efektem zrealizowanych prac było przygotowanie planów postepowania z ryzykiem dla ryzyk nieakceptowalnych.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował optymalizację funkcjonujących rozwiązań w zakresie zarządzania ryzkiem pod kątem zwiększenia ich efektywności. W praktyce  doprowadziło do wykorzystania wyników zarządzania ryzykiem do doskonalenia, promowania działań proaktywnych kosztem reagujących, zmniejszania strat z materializacji się ryzyka i zapobiegania tym stratom.Wprowadzane rozwiązania doprowadziły do sytuacji, w której Zarząd otrzymywał otrzymywał aktualną i przydatną informację o ryzykach.

W celu lepszego zarządzania ryzykiem podjęto również decyzję o wykorzystaniu dedykowanego narzędzia informatycznego do zarządzania ryzykiem erisk.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie