ADAMED PHARMA

Adamed Pharma to lider na rynku leków nowej generacji – jako pierwsza firma w Polsce w 2001 roku rozpoczęła prace badawcze nad oryginalnymi terapiami. Dziś w swoim portfolio posiada ponad 500 produktów, oferowanych pacjentom w blisko 80 krajach na całym świecie, a na inwestycje w badania i rozwój przeznaczyła dotychczas 1,9 miliarda złotych. Współpracuje z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Adamed Pharma

Zatrudnienie

Zatrudnienie

~2400

Branża

Branża

Farmaceutyczna

Czego oczekiwał klient?

Projekt obejmował opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem dostawców. Firma Adamed poszukiwała partnera, który mógł pochwalić się sporym i udokumentowanym doświadczeniem we wdrożeniach takiego systemu w dużych organizacjach działających w różnych częściach świata. Wybór padł na PBSG, ponieważ przedstawiliśmy odpowiednie referencje, dodatkowo zaoferowaliśmy wsparcie ze strony zespołu wykwalifikowanych konsultantów, którzy od lat działają w obszarze zarządzania ryzykiem.

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY ANALIZĘ

Punktem wyjścia dla stworzenia modelu zarządzania ryzykiem dostawców był szczegółowy audyt. Przeanalizowaliśmy stosowane w organizacji rozwiązania, przyjrzeliśmy się dokumentacji, a następnie opracowaliśmy zintegrowany system zarządzania ryzykiem dostawców z uwzględnieniem struktury zarządzania, metodyki oceny ryzyka wraz z projektami dokumentacji.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

Ze względu na to, że w procesie zarządzania ryzykiem dostawców ważnym elementem jest człowiek, przeprowadziliśmy szkolenie dla właścicieli ryzyk i wyznaczonych pracowników z poszczególnych komórek organizacji. Podczas szkolenia pokazaliśmy w sposób przejrzysty i zrozumiały, jak prezentuje się system w praktyce, wyjaśniliśmy podstawy jego działania oraz wskazaliśmy korzyści z jego stosowania.

ZORGANIZOWALIŚMY WARSZTATY

Jednym z ważniejszych etapów projektu były indywidualne warsztaty z identyfikacji i analizy ryzyka dostawców, w których udział wzięli właściciele ryzyka i wyznaczeni opiekunowie ryzyk. Podczas nich przeprowadziliśmy burzę mózgów, która zaowocowała m.in. opracowaniem rejestru ryzyka dostawców, wyznaczeniem ryzyk nieakceptowalnych, ryzyk strategicznych i kluczowych.

PODSUMOWALIŚMY PRACE

Na koniec przygotowaliśmy szczegółowy raport podsumowujący. Znalazły się w nim m.in. opis wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem dostawców, efekty oraz wnioski z przeprowadzonych działań. W raporcie umieściliśmy rekomendacje na przyszłość, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić system i sposób działania organizacji. Wyniki raportu przedstawiliśmy podczas prezentacji dla kierownictwa.

Jakie były rezultaty?

Głównym celem projektu było opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem dostawców. W tym celu niezbędna była ścisła współpraca z pracownikami klienta podczas warsztatów, z których wiedza i wnioski stały się punktem wyjścia dla wdrażanego systemu. Duży nacisk został położony na określenie ryzyk – przy opracowaniu rejestru ryzyk dostawców wzięliśmy pod uwagę grupy ryzyk istotnych dla organizacji, ale także inne ważne zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na poszczególne poziomy zarządzania. Zapewniliśmy pełne wsparcie w identyfikacji ryzyk oraz w ich pierwszej ocenie zgodnie z obszarem działania właścicieli ryzyk i wskazanymi parametrami.

Dzięki współpracy z PBSG klient zbudował wydajny system, który czuwa nad bezpieczeństwem i gwarancją dostaw. Tym samym może uniknąć materializacji ryzyk za sprawą ich ciągłej weryfikacji i analizy. Ponadto może w każdej chwili wprowadzić środki minimalizujące to ryzyko. Osoby zajmujące się ryzykiem w organizacji otrzymały gotowy system umożliwiający szybką analizę danych i ewentualne działania. Natomiast zarząd zyskał cenne narzędzie do kontroli poziomu ryzyka we współpracy z dostawcami.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie