Co oferujemy?

Przeprowadzimy audyt zgodności z normą ISO 27001 w Twojej organizacji, aby sprawdzić skuteczność wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacją (SZIB) i zidentyfikować obszary wymagające podjęcia działań korygujących.

Przygotujemy dla Ciebie raport z podsumowanie stwierdzonych niezgodności z normą ISO 27001 i innych spostrzeżeń kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji oraz listą rekomendacji dla działań korygująco-naprawczych.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jak działamy?

Przygotowanie do audytu zgodności z ISO 27001

1. Przygotowanie do audytu zgodności z ISO 27001

Zdefiniujemy cel audytu i dostosujemy kryteria audytu, czyli punkty odniesienia, dla którego określana jest zgodność. Doprecyzujemy harmonogram projektu i wyznaczymy zespół audytujący, tak aby sprawnie współpracować z Twoim personelem. Określimy procedury audytu co usprawnia obieg pracy i dokumentów. Dobierzemy też odpowiednie narzędzia audytowe, w zależności od potrzeb będą to wywiady audytowe, listy kontrolne, analiza dokumentacji lub testy.

Wykonanie audytu zgodności z ISO 27001

2. Wykonanie audytu zgodności z ISO 27001

Zorganizujemy spotkanie otwierające audyt dla zespołu audytującego. Przedstawimy założenia, cele i sposób komunikacji. Omówimy role i przydzielimy zadania dla zespołu audytującego. Zbadamy dokumentację, zbierzemy wywiady, przeprowadzimy listy kontrolne i wykonamy testy. Zweryfikujemy zebrane dane i informacje aby ostatecznie przygotować wnioski z audytu. Przeprowadzimy spotkanie zamykające audytu, na którym przedstawimy ustalenia oraz wnioski z audytu.

Raport z audytu zgodności z ISO 27001

3. Raport z audytu zgodności z ISO 27001

Opracujemy dla Ciebie kompletny raport z audytu, następnie dostarczymy go zgodnie z ustalonym sposobem dystrybucji.

Działania poaudytowe

4. Działania poaudytowe

Możemy wesprzeć Twoją organizację we wdrożeniu poszczególnych rekomendacji dla działań korygująco-naprawczych wynikających z raportu, jeśli takie zostaną oczywiście stwierdzone.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Co jeszcze oferujemy?

Sprawdź ofertę na inne nasze usługi związane z System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zapewniamy przygotowanie do certyfikacji wg normy ISO 27001 i asystę w realizacji procesu. Szczegółowy zakres usługi sprawdzisz tutaj: Certyfikacja ISO 27001.

Dlaczego my?

Pionierzy ISO 27001

Pionierzy ISO 27001

Zrealizowaliśmy pierwszy w Polsce audyt certyfikacyjny ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji).
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Przeprowadzając Audyt zgodności ISO 27001 uwzględniamy specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług bezpieczeństwa informacji do Twoich możliwości budżetowych.
Biznesowe podejście

Biznesowe podejście

Stawiamy na praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem, które jest osadzone i dostosowane do polskich realiów.

Zaufali nam

Przygotowanie do certyfikacji ISO z naszego punktu widzenia