Co oferujemy?

Zapewnimy kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (TISAX) poprzez dostarczenie metodyki, narzędzi, wiedzy i zespołu ekspertów. Nasza oferta obejmuje planowanie, skoordynowanie czynności oraz nadzór nad procesem wdrożenia. Projekt zostanie dostosowany do specyfiki Twojej organizacji i kontekstu rynkowego, uwzględniając Twoje potrzeby i istniejące rozwiązania.

Nasze podejście jest praktyczne, minimalizujemy biurokrację i skupiamy się na biznesowym aspekcie standardu bezpiecznej wymiany informacji w branży automotive. Gwarantujemy, że nasze działania będą dostosowane do Twojej działalności i przyniosą wymierne korzyści. Wdrożymy TISAX jako całościowe wdrożenie z SZBI (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji), jako dodatek do ISO27001 lub jako osobny system.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy bezpiecznej wymiany informacji w branży automotive.

Jak działamy?

Diagnoza przedwdrożeniowa

1. Diagnoza przedwdrożeniowa

Nasze działanie rozpocznie się od dokładnej analizy dokumentacji oraz zapoznania się z istniejącymi regulacjami. Następnie przeprowadzimy weryfikację zgodności dokumentacji i procedur z normą TISAX. W tym celu nasi konsultanci przeprowadzą audyt w organizacji, analizując luki i identyfikując obszary wymagające poprawek. W ramach naszego działania przeprowadzimy również wywiady z kluczowymi pracownikami.

Po zakończeniu analizy i audytu opracujemy wyniki. Na tej podstawie przygotujemy raport zawierający propozycję planu realizacji kolejnych etapów. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowego planu działania, który uwzględni wyniki analizy i audytu oraz określi kolejne kroki w celu spełnienia wymagań standardu TISAX.

Analiza ryzyka

2. Analiza ryzyka

W ramach drugiego etapu naszego działania, którym jest analiza ryzyka, zaproponujemy metodykę analizy ryzyka zgodną z Standardem TISAX. Następnie przeprowadzimy inwentaryzację aktywów związanych z przetwarzaniem informacji i dokonamy ich klasyfikacji, uwzględniając specyfikę organizacji. Przeprowadzimy analizę ryzyka zgodnie z wymaganiami Standardu TISAX, przy udziale pracowników organizacji i wsparciu merytorycznym ze strony naszych konsultantów.

Po zakończeniu analizy ryzyka opracujemy raport zbiorczy, który będzie podsumowaniem wykonanych prac oraz wyciągniętych wniosków.

Opracowanie standardu TISAX.

3. Opracowanie standardu TISAX.

Opracujemy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny ze standardem TISAX. Nasi konsultanci przygotują nowe dokumenty lub zaktualizują istniejące, szczególnie te kluczowe z perspektywy wymagań standardu TISAX.

Przez opracowanie tych dokumentów zapewnimy odpowiednie ramy i procedury, które będą spełniać wymogi standardu TISAX i przyczynią się do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Wdrożenie zgodne z wymaganiami Standardu TISAX

4. Wdrożenie zgodne z wymaganiami Standardu TISAX

Przeprowadzimy szereg działań mających na celu skuteczne wdrożenie systemu.

  •  Przygotujemy materiały szkoleniowe dla pracowników i audytorów.
  • Przeprowadzimy szkolenia dla audytorów wewnętrznych w organizacji.
  • Przeprowadzimy szkolenia dla kluczowych pracowników z wdrażanych mechanizmów organizacyjnych oraz podstawowych zasad ochrony informacji.
  • Udzielimy wsparcia w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego, aby zapewnić skuteczne i kompleksowe sprawdzenie zgodności z wymaganiami standardu TISAX.
  • Wesprzemy organizację w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat i to stanowi nasz najcenniejszy atut i przewagę konkurencyjną.
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Wdrażamy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług bezpieczeństwa informacji do Twoich możliwości budżetowych.
Mówimy ludzkim językiem

Mówimy ludzkim językiem

W pracy nad bezpieczeństwem informacji nasi klienci doceniają, że o skomplikowanych i zaawansowanych zagadnieniach mówimy zrozumiałym językiem.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Dowiedz się więcej