STREFA ERM

WYŁĄCZNIE DLA SPÓŁEK PGZ

Wyjaśniamy, informujemy, radzimy, obalamy mity i propagujemy dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem. Pracujemy na business case’ach wypracowanych w Spółkach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Spójrz na zarządzanie ryzykiem razem z doświadczonymi ekspertami i sprawdź na ile twoje rozwiązania są gotowe do wyzwań stojących przed organizacją oraz są zgodne z najlepszymi praktykami. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny!

RAZEM OSIĄGNIEMY NIEZWYKŁE REZULTATY!

CZYM JEST STREFA ERM DLA SPÓŁEK PGZ?

STREFA ERM to praktyczne rozwiązania, będące sumą doświadczeń konsultantów PBSG i przedstawicieli, którzy realizują projekty w zakresie zarządzania ryzykiem w SEKTORZE ZBROJENIOWYM. W ramach STEFY ERM DLA SPÓŁEK PGZ zaprezentujemy w jaki sposób zarządzanie ryzykiem zautomatyzować i zoptymalizować.

Partner strefy

DLA KOGO JEST STREFA ERM?

Publikowane materiały i treści kierujemy do kierownictwa i kadry zarządzającej Spółkami należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Uważamy, że również Szefowie komórek handlowych oraz audytorzy wewnętrzni pracujący w Spółkach PGZ odkryją dla siebie treści, które umożliwią im lepsze zrozumienie zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarze transakcji handlowych i bezpieczeństwa informacji.
Szczególnie do korzystania ze strefy zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru zarządzania ryzykiem w Spółkach PGZ a przede wszystkim realizacji wymagań stawianych przez Decyzję 126/MON.

DLACZEGO WARTO?

Zapoznasz się z możliwościami szacowania ryzyka w zakresie Decyzji Nr 126/MON z dnia 16 sierpnia 2019r dot. nadzorowania jakości dostarczanego sprzętu do MON.

Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem operacyjnym w odniesieniu do specyfiki segmentu zbrojeniowego.

Zaznajomisz się z metodyka w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz mechanizmami kształtującymi wielkość ryzyka.

Dowiesz się, jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Poznasz w jaki sposób możesz zautomatyzować proces zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w organizacji należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Inicjatywa PBSG
Inicjatywa PBSG
To inicjatywa PBSG w zakresie promowania i wdrażania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej oparta na tezie, że właściwie funkcjonujący proces zarządzania ryzykiem wspomaga w decyzjach dla zapewnienia efektywnego i ekonomiczne działania.
TRANSFER WIEDZY
TRANSFER WIEDZY
STREFA ERM to cykl warsztatów online, w trakcie których eksperci PBSG zaprezentują na czym polega proces zarządzania ryzykiem w Spółkach wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oraz jak te procesy zautomatyzować, aby usprawnić i ujednolicić wymianę danych z jednostką nadrzędną. Wcielając się w rolę Risk Menadżera, będziesz mieć okazję przyjrzeć się praktycznym aspektom rozwiązywania problemów w gorących w ostatnim okresie tematach analizy ryzyka w pandemii oraz ryzyka operacyjnego w kontekście bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego jak i Decyzji Nr 126/MON.
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem oraz pokazać, jak funkcjonują mechanizmy zarządzania ryzykiem w firmie operującej w sektorze zbrojeniowym. Strefa ERM DLA SPÓŁEK PGZ to doskonała okazja do zbudowania społeczności, w której będzie możliwość poznania rozwiązań funkcjonujących w POLSKIEJ GRUPIE ZBROJENIOWEJ oraz wypracowania jednolitych mechanizmów w pełni kompatybilnych z wymaganiami nowoczesnych i innowacyjnych gospodarek.

PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK

STREFA ERM dla SPÓŁEK PGZ to przedstawienie dobrych praktyk w zakresie automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem i zasad jego funkcjonowania w pełnym zakresie i według standardów, określonych w COSO II i ISO 31000 oraz automatyzacji procesu kontroli zarządczej i usprawnienia wymiany danych z jednostką nadrzędną.

W trakcie spotkania skierowanego do przedstawicieli SPOŁEK PGZ omówimy zasady określenia celów i mierników ich realizacji oraz sposobów ich monitorowania z wykorzystaniem oprogramowania erisk. Zaprezentujemy gotowe rozwiązania w zakresie analizy ryzyka i rodzaju podejmowanych działań w celu zmniejszenia ryzyka niezrealizowania zadań. Przedstawimy wypracowane na zintegrowanej bazie ryzyka referencyjne oddające specyfikę funkcjonowania w sektorze zbrojeniowym.

Spotkanie realizowane jest w zamkniętym gronie uczestników.

1. Warsztat online

Zarządzanie ryzykiem wg decyzji 126/MON.

Pierwsze z cyklu dwóch warsztatów wydarzenie, na który zapraszamy wyłącznie pracowników Spółek PGZ.

Zakres tematyczny:

 • Szacowania ryzyka zgodnie z wymaganiami Decyzji Nr 126/MON z dnia 16 sierpnia 2019r dot. nadzorowania jakości dostarczanego sprzętu do MON.
 • Co znaczy zarządzać ryzykiem w firmie, czyli co to jest ryzyko operacyjne i jak wpływa na funkcjonowanie organizacji, źródła ryzyka operacyjnego.
 • Model zarządzania ryzykiem w kontekście zewnętrznym i zewnętrznym czyli identyfikowanie źródeł ryzyka i ich charakteru, określanie apetytu na ryzyko i związane z nim możliwe podejścia do ekspozycji na ryzyko.
 • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w Spółkach PGZ – podział odpowiedzialności i rola funkcji kontrolnych.
 • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem: polityka i strategia zarządzania ryzykiem.
 • Automatyzacja procesu zarządzania ryzykiem.
 • System raportowania jako system wczesnego ostrzegania.
 • Prezentacja systemu zarządzania ryzykiem. Case Study.

2. Warsztat online

Jak zapewnić zgodność prawną w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości działania wykorzystując proces zarządzania ryzykiem?

Drugie z cyklu warsztatów wydarzenie, na który zapraszamy wyłącznie pracowników Spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Zakres tematyczny:

 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, czyli jak zdefiniować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia i powstania szkód lub zniszczeń w zasobach systemu oraz przerw lub zakłóceń w jego prawidłowym funkcjonowaniu.
 • Identyfikacja rodzajów ryzyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie potrzeb zarządzania ryzykiem.
 • Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych.
 • Zarządzanie incydentami.
 • O co chodzi w zarządzaniu ryzykiem zintegrowanym – Case study.

Jak firmy radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem?

Sprawdź, w jaki sposób inni skorzystali z naszego wsparcia. Poznaj praktyczne przykłady realizowanych projektów.

Opinie mówią same za siebie

Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa informacji.
dr Beata Pesta
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym obszarem zarządzania ciągłością działania.
Marek Winiarski
Z-ca Dyrektora Dep. Administracji VB Leasing S.A.
Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w organizacji.
inż. Mateusz Wszczak
Kierownik Sekcji Informatyki Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Automatyzacja procesu zarządzania ryzykiem

Wyprzedzaj ryzyko z erisk

erisk to unikatowa i innowacyjna usługa dostępna dla każdego przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej.

erisk to usługa Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem ERM będąca wypadkową kilkunastoletniego doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem i najnowocześniejszych technologii w zakresie rozwiązań chmurowych.

Poznaj nas

Jesteśmy inicjatorem zmian w podejściu do zarządzania ryzykiem na polskim rynku. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

.

Jesteśmy w 100% polską firmą

DUMNI ZE SWOJEJ HISTORII KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Poznaj naszą historię. Bogate doświadczenie i wiedza to nasze największe atuty.

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej o usługach związanych z wdrożeniem i rozwojem Systemów Zarządzania Ryzykiem?
Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Podpowiemy jaka forma współpracy sprawdzi się dla Ciebie najlepiej. Podzielimy się naszymi doświadczeniem związanym z realizacją. Napisz do nas!