STREFA ERM

WYŁĄCZNIE DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Wyjaśniamy, informujemy, radzimy, obalamy mity i propagujemy dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem. Pracujemy na business case’ach wypracowanych w Spółkach Giełdowych.

Spójrz na zarządzanie ryzykiem  i proces kontroli zarządczej razem z doświadczonymi ekspertami i sprawdź na ile Twoje rozwiązania są gotowe do wyzwań stojących przed organizacją oraz są zgodne z najlepszymi praktykami. Dostęp do Strefy ERM DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH jest bezpłatny!

RAZEM OSIĄGNIEMY NIEZWYKŁE REZULTATY!

CZYM JEST STREFA ERM DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

STREFA ERM to praktyczne rozwiązania, będące sumą doświadczeń konsultantów PBSG i przedstawicieli GPW którzy realizują projekty w zakresie zarządzania ryzykiem w SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH. W ramach STREFY ERM DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH zaprezentujemy w jaki sposób zarządzanie ryzykiem zautomatyzować i zoptymalizować.

Partnerzy strefy

DLA KOGO JEST STREFA ERM?

Publikowane materiały i treści kierujemy do kierownictwa i kadry zarządzającej Spółkami Giełdowymi, szefów działów księgowości i finansów, pracowników odpowiedzialnych za controlling oraz audytorów wewnętrznych. Uważamy, że również zespoły techniczne i służby IT pracujące w Spółkach Giełdowych odkryją dla siebie treści, które umożliwią im lepsze zrozumienie zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarach bezpieczeństwa informacji i IT.

Szczególnie do korzystania ze strefy zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru zarządzania ryzykiem w Spółkach Giełdowych.

DLACZEGO WARTO?

Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem operacyjnym w odniesieniu do specyfiki spółki giełdowej.

Zaznajomisz się z metodyka w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz mechanizmami kształtującymi wycenę ryzyka.

Dowiesz się, jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Zapoznasz się z podejściem do budowania i wdrażana rozwiązań integrujących obszary zarządzania ryzkiem operacyjnym w ramach Spółki Giełdowej oraz wymagań dobrych praktyk (np. Dobre praktyki Spółek Giełdowych, ISO 31000, COSO).

Inicjatywa PBSG
Inicjatywa PBSG
Strefa ERM to inicjatywa PBSG w zakresie promowania i wdrażania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem dla Spółek Giełdowych oparta na tezie, że właściwie funkcjonujący proces zarządzania ryzykiem wspomaga zarządy firm w decyzjach dla zapewnienia efektywnego, oszczędnego działania.
TRANSFER WIEDZY
TRANSFER WIEDZY
STREFA ERM to cykl warsztatów online, w trakcie których eksperci PBSG przedstawią praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem w Spółce Giełdowej. Wcielając się w rolę Risk Menadżera, będziesz mieć okazję przyjrzeć się praktycznym aspektom rozwiazywania problemów w gorących w ostatnim okresie tematach analizy ryzyka w pandemii oraz ryzyka operacyjnego w kontekście bezpieczeństwa informacji czy zarządzania kryzysowego.
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem oraz pokazać, jak funkcjonują mechanizmy zarządzania ryzykiem w firmie publicznej. Strefa ERM dla SPOŁEK GIEŁDOWYCH to doskonała okazja do zbudowania społeczności, w której będzie możliwość poznania rozwiązań funkcjonujących w SPOŁKACH GIEŁDOWYCH oraz wypracowania jednolitych mechanizmów w pełni kompatybilnych z wymaganiami nowoczesnych i innowacyjnych gospodarek.

PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK

Podmioty notowane na GPW muszą być bardzo transparentne i w swoich prospektach emisyjnych, oprócz szczegółowych informacji o działalności spółki, informują potencjalnych inwestorów o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na ich wyniki finansowe, i wskazują instrumenty oraz metody przeciwdziałania tym zagrożeniom. Inwestorzy mają jednocześnie świadomość, że emitenci (spółki emitujące akcje na rynku publicznym) nie są w stanie przewidzieć wszystkich ryzyk, które wprost nie są widoczne, ale mogą się ujawnić w związku z powyższymi i mieć dla spółki, członków jej władz i inwestorów bardzo poważne konsekwencje.

STREFA ERM DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH to przedstawienie dobrych praktyk w zakresie automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem i zasad jego funkcjonowania w pełnym zakresie i według standardów, określonych w COSO II, ISO 31000 oraz Dobre Praktyki Spółek Giełdowych.

W trakcie spotkania skierowanego do przedstawicieli SPÓŁEK GIEŁDOWYCH omówimy zasady określenia celów i mierników ich realizacji oraz sposobów ich monitorowania z wykorzystaniem oprogramowania erisk. Zaprezentujemy gotowe rozwiązania w zakresie analizy ryzyka i rodzaju podejmowanych działań w celu zmniejszenia ryzyka niezrealizowania zadań. Przedstawimy wypracowane na zintegrowanej bazie ryzyka referencyjne oddające specyfikę funkcjonowania Spółki.

Spotkanie jest realizowane w zamkniętym gronie uczestników.

Warsztat nr 7

Dyrektywa o sygnalistach – jak zapewnić zgodność?

Podczas kolejnych warsztatów chcemy omówić zmiany jakie czekają nas w kontekście nowej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Jak wiemy dokument w swoich zapisach ma zapewnić ochronę tym osobom, które będą zgłaszać lub ujawniać publicznie informacje o naruszeniu prawa w ramach pracy. W dokumencie pojawiło się kilka nowości, a regulacje, których wprowadzenie jest planowane mogą stanowić wyzwanie dla wielu organizacji w kwestii ich procedowania w praktyce. W ramach naszego kolejnego spotkania chcemy pochylić się nad tym zagadnieniem skupiając się na wymaganiach prawnych oraz ich konsekwencjach dla organizacji. Postaramy się również zastanowić, jakie zapisy może zawierać ustawa, które może się niedługo pojawić.

Gościem specjalnym była Jagienka Smura – Radca Prawny.

Zakres tematyczny:
 • Czym jest dyrektywa o ochronie sygnalistów – dlaczego powstał tego typu dokument?
 • Dlaczego wprowadza się ten dokument? – co wpłynęło na fakt, że Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie prawa, które zmuszą kraje do zajęcia się tym tematem?
 • Kogo dotyczy nowe prawo? – jakie organizacji powinny szczególnie mocno przyjrzeć się nowym przepisom?
 • Jakie są główne obowiązki ciążące na organizacjach i instytucjach, które będą objęte dyrektywą?
 • Czego powinny spodziewać się organizacje, które nie spełnią wymagań nałożonych przez nowe prawo?
 • Jak właściwie przygotować się do nowych obowiązków, które niesie z sobą dyrektywa?
 • Jak podnieść świadomość w organizacji w  kwestii ochrony sygnalistów?
 • Co możemy uznać za główne wyzwania związane z dyrektywą oraz jakie dobre rady możemy przekazać tym, którzy przymierzają się do wdrożenia procedur?
 • Jakie są przewidywania dotyczące obecnie procedowanej ustawy o ochronie sygnalistów?

Warsztat nr 8

ISO 27001:2022: czym są nowe wymagania i jak skutecznie je wdrożyć?

Jak powszechnie wiadomo 25 października 2022 roku została opublikowana roku norma ISO 27001 w aktualnej wersji. Dokument w swojej nowej odsłonie wymusza na organizacjach wprowadzenie pewnych zmian w określonych obszarach. Będzie to wiązało się z dodatkowymi działaniami, jaki będą wymagane od przedstawicieli organizacji chcących zachować  zgodność wdrożonych rozwiązań w wymaganiami normy. Dlatego w trakcie kolejnej strefy omówimy zmiany, jakie zaszły w stosunku do poprzednich wymagań. Postaramy się określić główne wyzwania oraz potrzeby z tym związane.

Zakres tematyczny:
 • Dlaczego norma ISO 27001 została zaktualizowana?
 • Jakie nastąpiły kluczowe zmiany w stosunku do poprzedniej wersji?
 • Czy nowe regulacje będą wymagały dużych zmian w obszarze SZBI?
 • Analiza luk oraz zarządzanie ryzykiem w kontekście obecnych wymagań?
 • Kiedy najlepiej przystąpić do aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?
 • Jakie wiążą się korzyści z wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o wymagania Normy ISO 27001?
 • Czy warto się certyfikować w obszarze bezpieczeństwa informacji?
 • Jakie są kluczowe obszary w organizacji, które mogą być zainteresowane wdrożeniem SZBI?

Strefa ERM to cykl spotkań organizowanych cyklicznie przez PBSG. Sprawdź jakie webinary już się odbyły i obejrzyj nagrania.

Jak Spółki Giełdowe radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem?

Sprawdź, w jaki sposób Spółki Giełdowe skorzystały z naszego wsparcia. Poznaj praktyczne przykłady realizowanych projektów.

Opinie mówią same za siebie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, iż firma PBSG S.A. w IV kwartale 2023 roku świadczyła na rzecz MOPS usługi w zakresie przeprowadzenia audytu Krajowych Ram Interoperacyjności. Usługa została wykonana zgodnie z zawartą między stronami umową.
Grzegorz Chojnacki
Dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa informacji.
dr Beata Pesta
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym obszarem zarządzania ciągłością działania.
Marek Winiarski
Z-ca Dyrektora Dep. Administracji VB Leasing S.A.

Automatyzacja procesu zarządzania ryzykiem

Wyprzedzaj ryzyko z erisk

erisk to unikatowa i innowacyjna usługa dostępna dla każdego przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej.

erisk to usługa Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem ERM będąca wypadkową kilkunastoletniego doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem i najnowocześniejszych technologii w zakresie rozwiązań chmurowych.

Poznaj nas

Jesteśmy inicjatorem zmian w podejściu do zarządzania ryzykiem na polskim rynku. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

.

W 100% polska firma

DUMNI ZE SWOJEJ HISTORII KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Poznaj naszą historię. Bogate doświadczenie i wiedza to nasze największe atuty.

Zaufali nam

Masz pytania?

Napisz do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Chcesz zapisać się na bezpłatne warsztaty dla Spółek Giełdowych – wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: warsztat 1 | warsztat 2.