Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) – instytucja infrastruktury polskiego sektora bankowego, działająca na podstawie art. 67 ustawy Prawo bankowe. Priorytetowym obszarem funkcjonowania KIR są elektroniczne usługi z zakresu rozliczeń i płatności, realizowane w ramach systemów Elixir, Euro Elixir i Express Elixir oraz systemu bezpośrednich płatności internetowych Paybynet.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Zatrudnienie

Zatrudnienie

około 200

Branża

Branża

Usługi finansowe

Produkty z oferty klienta

Produkty z oferty klienta

mojeID
mSzafir
Ognivo

Lider ERM

Lider ERM

To wdrożenie uzyskało tytuł Lidera ERM

Czego oczekiwał klient?

Współpraca pomiędzy Krajową Izbą Rozliczeniową a PBSG trwa od wielu lat. KIR poszukiwał konsultanta, który zapewni kompleksowe wsparcie w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania, cyberbezpieczeństwo oraz ochrona danych osobowych. Ważnym warunkiem podjęcia współpracy była informatyzacja procesów związanych z bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania. Wybór padł tu na narzędzie erisk, którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem. Klient zyskał więc nie tylko zaufanego i doświadczonego partnera biznesowego, ale również efektywne oprogramowanie, które jest nieocenionym wsparciem w bieżących zadaniach.

Poznaj lepiej KIR:

Co zrobiliśmy?

ZOPTYMALIZOWALIŚMY OBSZAR CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Pierwszy projekt dotyczył optymalizacji obszaru BCM z uwzględnieniem systemów, infrastruktury IT i wymagań RODO w kontekście ochrony danych osobowych. Konsultanci PBSG pomogli dostosować obecnie funkcjonujący system do aktualnego stanu organizacji, jej kluczowych wymagań oraz potrzeb.

WDROŻYLIŚMY NARZĘDZIE ERISK

Szczególny nacisk został położony na informatyzację systemu zarządzania ciągłością działania. W tym celu wdrożyliśmy oprogramowanie erisk, które pomogło zautomatyzować wiele procesów i przejęło na siebie prace związane m.in. z analizą ryzyka. Dzięki temu KIR otrzymał efektywne narzędzie pozwalające na dokładniejszą analitykę.

WSPARLIŚMY W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Kolejny projekt dotyczył wdrożenia wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zapewniliśmy pełne wsparcie i przygotowaliśmy KIR pod kątem tego, by organizacja w pełni spełniała warunki wynikające z ustawy. Podzieliliśmy zadanie na etapy, które objęły: audyt, analizę ryzyka i stworzenie dokumentacji.

ZAPEWNILIŚMY WSPARCIE EKSPERCKIE

Aby uzyskać i utrzymać jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i gwarancję spełnienia wymogów w ramach RODO, SZBI oraz BCM, zapewniliśmy pełne wsparcie eksperckie. Objęło ono również asystę techniczną, dzięki czemu KIR miał zapewniony stały rozwój oprogramowania erisk, które wspierało wiele obszarów organizacji.

Jakie były rezultaty?

Długoletnia współpraca pomiędzy KIR a PBSG zaowocowała wieloma usprawnieniami w kluczowych obszarach, w tym RODO, SZBI i BCM. Organizacja mogła z powodzeniem realizować swoją misję dzięki zabezpieczeniu się przed wszelkimi niebezpieczeństwami z tych obszarów. Informatyzacja i automatyzacja procesów pozwoliła na łatwiejsze zarządzanie, analizę wyników i bieżący nadzór.

Wdrożenie narzędzia erisk pozwoliło sprawniej zarządzać ryzykiem oraz analizować dane, co ma ogromne znaczenie w sektorze bankowym. KIR jako kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego i dostawca cyfrowych rozwiązań dla bankowości, gospodarki i administracji musi świadczyć usługi nie tylko na najwyższym poziomie, ale również o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa. Dzięki wsparciu konsultantów PBSG i wdrożeniu oprogramowania erisk KIR spełniło wszystkie postawione przed nią wymogi wynikające z ustaw (w tym w zakresie bezpieczeństwa), ale również światowych dobrych praktyk.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie