STREFA ERM

WYŁĄCZNIE DLA SZPITALI I UNIWERYSTETÓW MEDYCZNYCH.

Wyjaśniamy, informujemy, radzimy, obalamy mity i propagujemy dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem. Pracujemy na business case’ach wypracowanych w jednostkach służby zdrowia.

Spójrz na zarządzanie ryzykiem i cyberprzestrzeń oraz na czyhające w niej zagrożenia razem z doświadczonymi ekspertami i sprawdź na ile Twoje rozwiązania są gotowe do wyzwań stojących przed jednostkami służby zdrowia w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi praktykami.

Dostęp do Strefy ERM DLA SZPITALI i UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH  jest bezpłatny!

RAZEM OSIĄGNIEMY NIEZWYKŁE REZULTATY!

CZYM JEST STREFA ERM DLA SZPITALI i UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH?

STREFA ERM to praktyczne rozwiązania, będące sumą doświadczeń konsultantów PBSG i przedstawicieli szpitali i uniwersytetów medycznych, którzy realizują projekty w zakresie zarządzania ryzykiem, cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania czy bezpieczeństwa informacji. W ramach STREFY ERM zaprezentujemy w jaki sposób możecie Państwo zarządzanie ryzykiem zautomatyzować i zoptymalizować.

Partnerzy strefy

DLA KOGO JEST STREFA ERM?

Publikowane materiały i treści kierujemy do kierownictwa i kadry zarządzającej Szpitali i Uniwersytetów Medycznych, szefów działów księgowości i finansów, pracowników odpowiedzialnych za controlling oraz audytorów wewnętrznych. Uważamy, że również zespoły techniczne i służby IT pracujące w Szpitalach i Uniwersytetach Medycznych odkryją dla siebie treści, które umożliwią im lepsze zrozumienie zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarach bezpieczeństwa informacji i IT.

Szczególnie do korzystania ze strefy zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru zarządzania ryzykiem w Szpitalach i Uniwersytetach Medycznych.

DLACZEGO WARTO?

Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem w jednostkach służby zdrowia.

Zaznajomisz się z metodyką zarządzania ryzykiem oraz mechanizmami kształtującymi wielkość ryzyka.

Dowiesz się jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ryzykiem.

Zapoznasz się z dobrymi praktykami dotyczącymi budowania i wdrażania rozwiązań integrujących obszary zarządzania ryzykiem.

Poznasz sposób automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem.

Dowiesz się jak zapewnić sobie zgodność z wymogami prawa.

Zapoznasz się ze sposobami utrzymania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Inicjatywa PBSG
Inicjatywa PBSG
To inicjatywa PBSG w zakresie promowania i wdrażania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem dla jednostek służby zdrowia oparta na tezie, że właściwie funkcjonujący proces zarządzania ryzykiem wspomaga organizacje w decyzjach dla zapewnienie efektywnego oszczędnego działania.
TRANSFER WIEDZY
TRANSFER WIEDZY
Strefa ERM to cykl warsztatów online, w trakcie których eksperci PBSG zaprezentują na czym polega zarządzanie ryzykiem w jednostkach służby zdrowia. Będą Państwo mieli okazję przyjrzeć się praktycznym aspektom rozwiązywania problemów w gorących w ostatnim okresie tematach analizy ryzyka w pandemii, ryzyka operacyjnego w kontekście bezpieczeństwa informacji, czy zarządzania kryzysowego, a także zapewnienia organizacji bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem oraz pokazać, jak funkcjonują mechanizmy zarządzania ryzykiem w jednostkach służby zdrowia.
Strefa ERM dla Szpitali i Uniwersytetów Medycznych to doskonała okazja do zbudowania społeczności, w której będą mieli Państwo możliwość poznania rozwiązań funkcjonujących w jednostkach służby zdrowia oraz wypracowania jednolitych mechanizmów w pełni kompatybilnych z wymaganiami obowiązującymi szpitale i uniwersytety medyczne.

PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK

STREGA ERM dla Szpitali i Uniwersytetów Medycznych to przedstawienie dobrych praktyk w zakresie automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem i zasad jego funkcjonowania w pełnym zakresie i według standardów określonych w COSO II i ISO 31000 oraz uzyskania i utrzymania zgodności prawnej z wymaganiami stawianymi przed Szpitalami i Uniwersytetami Medycznymi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W trakcie spotkań skierowanych do przedstawicieli Szpitali i Uniwersytetów Medycznych omówimy zasady określania celów i mierników ich realizacji oraz sposoby ich monitorowania z wykorzystaniem oprogramowania erisk. Zaprezentujemy gotowe rozwiązania w zakresie analizy ryzyka i rodzaju podejmowanych działań w celu zmniejszenia ryzyka niezrealizowania zadań. Przedstawimy wypracowane na zintegrowanej bazie, ryzyka referencyjne oddające specyfikę funkcjonowania Szpitali i Uniwersytetów Medycznych.

Spotkanie jest realizowane w zamkniętym gronie uczestników.

2. Warsztat online - 2h

Analiza ryzyka w organizacji ochrony zdrowia.

Drugie z cyklu warsztatów wydarzenie, skierowane wyłącznie do pracowników Szpitali Klinicznych / Szpitali Wojewódzkich / Uniwersytetów Medycznych / Szpitali Wojskowych.

Zakres tematyczny:
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem, podstawowe terminy i definicje.
 • Korzyści związane z cykliczną analizą ryzyka.
 • Wybór odpowiedniej metodologii analizy ryzyka.
 • Identyfikacja aktywów.
 • Identyfikacja i ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia.
 • Dobre praktyki i najczęstsze błędy.
 • Automatyzacja procesu zarządzania ryzykiem.

3. Warsztat online - 2h

Znaczenie ciągłości działania w Cyberbezpieczeństwie.

Trzecie z cyklu warsztatów wydarzenie, skierowane wyłącznie do pracowników Szpitali Klinicznych / Szpitali Wojewódzkich / Uniwersytetów Medycznych / Szpitali Wojskowych.

Zakres tematyczny:
 • Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania.
 • Jaki wpływ na cyberbezpieczeństwo ma ciągłość działania?
 • Jaki jest zakres ciągłości działania w ramach wdrażania KSC?
 • Jak zacząć i jak budować ciągłość działania pod KSC?
 • Co należy przygotować i wdrożyć w zakresie ciągłości działania, aby spełnić wymagania KSC?

Strefa ERM to cykl spotkań organizowanych cyklicznie przez PBSG. Sprawdź jakie webinary już się odbyły i obejrzyj nagrania.

Case Study innych Szpitali i Uniwersytetów Medycznych:

Sprawdź, w jaki sposób Szpitale i Uniwersytety Medyczne skorzystały z naszego wsparcia. Poznaj praktyczne przykłady realizowanych projektów.

Opinie mówią same za siebie

Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa informacji.
dr Beata Pesta
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym obszarem zarządzania ciągłością działania.
Marek Winiarski
Z-ca Dyrektora Dep. Administracji VB Leasing S.A.
Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w organizacji.
inż. Mateusz Wszczak
Kierownik Sekcji Informatyki Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Automatyzacja procesu zarządzania ryzykiem

Wyprzedzaj ryzyko z erisk

erisk to unikatowa i innowacyjna usługa dostępna dla każdego przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej.

erisk to usługa Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem ERM będąca wypadkową kilkunastoletniego doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem i najnowocześniejszych technologii w zakresie rozwiązań chmurowych.

Poznaj nas

Jesteśmy inicjatorem zmian w podejściu do zarządzania ryzykiem na polskim rynku. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

.

W 100% polska firma

DUMNI ZE SWOJEJ HISTORII KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Poznaj naszą historię. Bogate doświadczenie i wiedza to nasze największe atuty.

Zaufali nam

Masz pytania?

Napisz do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Chcesz zapisać się na bezpłatne warsztaty dla Szpitali i Uniwersytetów Medycznych – wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: warsztat 1 | warsztat 2.