Dlaczego warto wdrożyć system do zarządzania ryzykiem?

Wdrożenie zarządzania ryzykiem pomaga firmom sprawniej realizować zadania i efektywniej osiągać cele biznesowe. Okazuje się jednak, że nie wszystkie organizacje mają wdrożony zintegrowany system ERM. Co więcej, przy braku lub niesprawnym zarządzaniu ryzykiem nawet nieistotne z pozoru zdarzenia mogą przynieść poważne konsekwencje, w tym doprowadzić do sporych strat finansowych. Nie wiesz, czy potrzebujesz ERM? Poznaj jego korzyści.

Kompleksowy i wydajny system zarządzania ryzykiem pomaga organizacjom przewidywać ryzyko i odpowiednio na nie reagować. Identyfikacja zdarzeń oraz ocena ryzyka następują na tyle szybko, że można szybciej podejmować trafne decyzje i albo zminimalizować skutki ryzyka, albo też całkowicie go uniknąć.

Powody, dla których Twoja firma potrzebuje ERM

Przejdźmy teraz do powodów, dlaczego warto wdrożyć system do zarządzania ryzykiem.

Ujednolicone i całościowe podejście do ryzyka

Kompleksowy system ERM pozwala ujednolicić i usprawnić procesy monitorowania i zarządzania obszarem ryzyka. Na poziomie ryzyka umożliwia ocenę i zarządzanie wieloma rodzajami ryzyka. Ponadto system gromadzi i przechowuje wszystkie informacje w jednym miejscu, co zmniejsza niebezpieczeństwo rozproszenia danych i nieznanej złożoności ich konfliktów.

Globalna analiza ryzyka to lepsze decyzje i środki zapobiegawcze

Posiadanie całościowego (holistycznego) podglądu na stan ryzyka organizacji to nie tylko kwestia wygody. Dzięki uprawnionemu systemowi zarządzania ryzykiem, który integruje wiele rodzajów ryzyka w całej firmie, menedżerowie mogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób różne czynniki ryzyka wchodzą w interakcje i potencjalnie wpływają na siebie. To z kolei pomaga podejmować bardziej świadome decyzje i wybierać skuteczne środki ograniczania ryzyka, zgodne z celami i profilem ryzyka organizacji.

Dostęp do zawsze aktualnych i spójnych danych

Tradycyjne podejście do zarządzania ryzykiem obejmowało chaotyczne i często odmienne procesy oraz bazy danych, co skutkowało niespójnymi i nawet konkurencyjnymi celami ryzyka. Wybierając system ERM integruje się procesy, cele oraz dane. Dzięki temu pracownikom łatwiej jest kontrolować wersje i aktualizacje oraz realizować cele, a właściciele ryzyk mają pewność do jakości i spójności danych związanych z ryzykiem.

Dokładniejsze i zoptymalizowane informacje o ryzyku

Informacje o ryzyku przechowywane są w odpowiednio zaprojektowanej bazie danych, dzięki czemu są zawsze spójne, dokładne i odpowiednio zoptymalizowane. Każdy użytkownik systemu może w dowolnym momencie wygenerować raport, przejrzeć historię ryzyk czy też przeprowadzić kontrolę i ocenę ryzyk. Zaletą systemu jest możliwość zintegrowania z innymi narzędziami firmy, co znacząco zwiększa jego możliwości, a zarazem pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji strategicznych i zarządczych w celu zmniejszenia ryzyka w organizacji.

Zgodność z rygorystycznymi normami

System zarządzania ryzykiem powinien spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych, być odpowiednio zabezpieczony i zintegrowany z innymi procesami w organizacji. W PBSG zapewniamy kompleksowe wsparcie w projektowaniu i wdrożeniu ERM zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 31000 i COSO II. Dzięki temu organizacja może zarządzać ryzykiem bardziej efektywnie oraz poprawić zaufanie wśród klientów i partnerów.

Większa wygoda i szybkość

W dzisiejszym świecie organizacje potrzebują dostępu do danych tu i teraz. Zintegrowane narzędzie zapewnia firmom wygodny i szybki dostęp do danych, a także ich analizę. Możliwe jest także definiowanie nowych wskaźników i kryteriów, co pomoże poprawić jakość danych i usprawnić metody ograniczania ryzyka.

Ulepszone możliwości dostępu do danych

Narzędzie do zarządzania ryzykiem umożliwia łatwy dostęp do informacji o ryzyku w różnych konfiguracjach. Na przykład użytkownicy mogą analizować dane historyczne lub też tworzyć spersonalizowane raporty w wybranych zakresach i obszarach. Oprogramowanie zapewnia dostęp do danych na żądanie oraz umożliwia sprawne przywracanie ciągłości działania po takich problemach jak awaria prądu czy przy incydentach związanych z bezpieczeństwem.

Automatyzacja zamiast tabel

Narzędzie zintegrowane z metodyką zarządzania ryzykiem ogranicza nieefektywne arkusze kalkulacyjne. Jego sporą zaletą jest możliwość personalizacji, co oznacza, że jest dostosowywane do specyfiki i potrzeb organizacji. Można zautomatyzować procesy przeglądu, zatwierdzania i powiadomienia oraz metody komunikacji wewnętrznej, by sprawniej analizować i reagować na ryzyko.

Wielojęzyczność

Zarządzanie ryzykiem pomaga oceniać, analizować, a także tłumaczyć dane ryzyko, co ma kluczowe znaczenie np. przy kwestiach finansowych. Ponadto organizacje stają się coraz bardziej wielonarodowe; pracownicy i klienci są rozproszeni zdalnie po całym świecie, dlatego warto postawić na rozwiązanie wielojęzyczne. Przykładowo system do zarządzania ryzykiem erisk dostępny jest w ponad 30 wersjach językowych, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w międzynarodowych strukturach grup kapitałowych, ale i w mniejszych zagranicznych organizacjach.

Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem – oferta PBSG

Żeby sprawnie zarządzać ryzykiem, potrzebne są do tego narzędzia. Jeszcze do niedawna wiele firm korzystało tutaj z ręcznych procedur i narzędzi obsługiwanych przez różne działy i osoby w organizacji. Ostatnie innowacje technologiczne przyniosły bardziej zaawansowane narzędzia (ale wciąż łatwe w obsłudze), które zarządzają tym obszarem w sposób kompleksowy. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego zarządzania ryzykiem i jego automatyzacji można analizować dane w czasie rzeczywistym, tworzyć raporty, wyznaczać osoby odpowiedzialne itd. Przykładem takiego oprogramowania jest erisk, które z sukcesem jako PBSG wdrożyliśmy w wielu polskich organizacjach i instytucjach.

Sprawdź ofertę: Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.