Co oferujemy?

Gwarantujemy wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki usłudze uzyskasz gotowe procedury zapewniające nadzór nad procesami występującymi w organizacji, w ramach których następuje przetwarzanie informacji, oraz zabezpieczysz je przed wyciekiem bądź utratą. Opracujemy i wdrożymy dokumentację SZBI, która uwzględni procesy, infrastrukturę, systemy informatyczne oraz czynnik ludzki. Dokumentacja ta określi zasady utrzymania i poprawiania zarządzania procedurami bezpieczeństwa informacji. To z kolei zmniejszy ryzyko wystąpienia incydentu i wpływu jego negatywnych skutków, tym samym zapewni bezpieczeństwo usług oraz ciągłość działania Twojej organizacji.

Oferujemy wszechstronne doradztwo dla przedsiębiorstw i instytucji, w tym również wdrożenie SZBI wraz z dokumentacją zgodną z wymaganiami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dla instytucji publicznych. Projekt dostosujemy do Twoich potrzeb i już stosowanych procedur w Twojej organizacji. Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jak działamy?

Audyt dokumentacji

1. Audyt dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji jest jednym z elementów usługi wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy w Twojej organizacji istnieją już dokumenty wchodzące w zakres SZBI, w tym udokumentowane i zakomunikowane procedury odnoszące się do bezpieczeństwa informacji.

Upewnimy się, czy są na bieżąco przeglądane, aktualizowane i komunikowane pracownikom. Zbadamy również, jak przebiega kontrola nad procedurami oraz czy istnieje ryzyko odstępstw od procedury, a także jak przebiega nadzór nad procesami występującymi w organizacji, w ramach których następuje przetwarzanie informacji i ich zabezpieczenie przed wyciekiem bądź utratą.

Opracowanie dokumentacji SZBI

2. Opracowanie dokumentacji SZBI

Na podstawie wyników z audytów bezpieczeństwa, analizy ryzyka i dokumentacji opracujemy lub zaktualizujemy wymagane dokumenty SZBI, w tym polityki bezpieczeństwa informacji i klasyfikacji informacji, metodykę szacowania i postępowania z ryzykiem, politykę bezpieczeństwa danych osobowych, politykę bezpieczeństwa fizycznego, instrukcję bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych itd. W dokumentacji SZBI znajdą się wszelkie komentarze i wskazówki, jak posługiwać się procedurami, a także niezbędne wyjaśnienia, abyś nie miał żadnych wątpliwości co do standardów bezpieczeństwa i planów działania. Zapewniamy, że przekazana dokumentacja będzie czytelna, przejrzysta i ograniczona do minimum, aby każdy pracownik nie miał wątpliwości co do metod działania w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Wdrożenie dokumentacji SZBI

3. Wdrożenie dokumentacji SZBI

Wdrożymy procedury bezpieczeństwa i plany działania uwzględnione w dokumentacji SZBI według normy ISO/IEC 27001. Dzięki skorzystaniu z usługi wdrożeniowych zyskasz pewność, że przygotowane dokumenty są poprawne, a przy tym właściwie wprowadzone i zakomunikowane w organizacji.

Szkolenia i warsztaty

4. Szkolenia i warsztaty

Dzięki szkoleniom podniesiemy świadomość Twoich pracowników, w tym audytorów SZBI, w zakresie bezpieczeństwa informacji. Zapoznamy ich z nową dokumentacją SZBI oraz procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Pionierzy ISO 27001

Pionierzy ISO 27001

Zrealizowaliśmy pierwszy w Polsce audyt certyfikacyjny ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji).
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Przeprowadzając Audyt zgodności ISO 27001 uwzględniamy specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram usług bezpieczeństwa informacji do Twoich możliwości budżetowych.
Biznesowe podejście

Biznesowe podejście

Stawiamy na praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem, które jest osadzone i dostosowane do polskich realiów.

Wybrane realizacje

Zobacz, jak pomogliśmy ambitnym klientom osiągnąć niezwykłe rezultaty.

Zaufali nam

Najważniejsze pytania o dokumentację SZBI