VB Leasing S.A. – polska spółka leasingowa z siedzibą we Wrocławiu. Jest członkiem Związku Polskiego Leasingu oraz Grupy VB Leasing. Grupę tworzą spółki wyspecjalizowane w swoich obszarach: finansowanie inwestycji, zarządzanie flotami pojazdów, ubezpieczenia oraz likwidacja szkód.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

VB Leasing S.A.

Branża

Branża

Leasing

Produkty z oferty klienta

Produkty z oferty klienta

Finansowanie inwestycji

Zarządzanie flotami pojazdów

Ubezpieczenia oraz likwidacja szkód

Czego oczekiwał klient?

Klient poszukiwał partnera, który zajmie się obszarem ciągłości działania oraz wdroży wytyczne rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego. Oczekiwał merytorycznego i technicznego wsparcia w tym zakresie, dlatego projekt objął również szkolenia dla pracowników. Wybór padł na PBSG. O naszej przewadze zaważyły m.in. bogate doświadczenie w zakresie wdrażania systemów ciągłości działania i planów ciągłości działania (poświadczone licznymi pozytywnymi referencjami) oraz atrakcyjna cenowo oferta.

Projekt zrealizowaliśmy w 2023 roku.

Co zrobiliśmy?

ZBADALIŚMY STAN OBECNY

W pierwszej kolejności przyjrzeliśmy się rozwiązaniom BCM stosowanym w organizacji pod kątem rekomendacji M i wymagań Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu mogliśmy zaproponować rekomendacje co do niezbędnych zmian.

WYKONALIŚMY ANALIZĘ BIA

Opracowaliśmy metodykę analizy BIA z opisami procesów z zakresu ciągłości działania. Następnie przystąpiliśmy do analizy procesów biznesowych i systemów informatycznych wraz z oceną ryzyka. Na koniec przygotowaliśmy raport podsumowujący.

WDROŻYLIŚMY DOKUMENTACJĘ

W trzecim etapie opracowaliśmy polityki zarządzania ciągłością działania. Wspólnie z klientem przygotowaliśmy plany BCM, uwzględniające procedury awaryjne.

PRZEPROWADZILIŚMY TESTY BCP I SZKOLENIE

Przygotowaliśmy instruktaż wdrożeniowy i przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników. Na koniec wykonaliśmy testy wybranego planu działania.

Jakie były rezultaty?

Zadanie objęło opracowanie i wdrożenie planów ciągłości działania (BCP) zgodnie z rekomendacją M Komisji Nadzoru Finansowego. Prace zakończyliśmy z sukcesem, o czym świadczą pozytywne referencje. Klient docenił nas za elastyczność i zaangażowanie, dzięki czemu całość projektu przebiegła sprawnie i bez zaburzenia codziennej pracy organizacji.

Współpraca VB Leasing z PBSG pozwoliła firmie przygotować się na sytuacje kryzysowe i zminimalizować ryzyko wystąpienia zakłóceń. Wdrożony plan działania zapewnia nieprzerwalne działanie na poziomie niezbędnego minimum w przypadku niezaplanowanych niekorzystnych zdarzeń. Przyjęte procedury dają możliwość odtworzenia zdolności firmy do działania w określonym czasie i na ustalonym poziomie.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • analiza dokumentacji
  • analiza BIA
  • testy naruszenia ciągłości działania
  • szkolenia
Współpraca z PBSG S.A. skłania nas do rekomendowania usług tej firmy wszystkim podmiotom zainteresowanym obszarem zarządzania ciągłością działania.
Marek Winiarski
Z-ca Dyrektora Dep. Administracji VB Leasing S.A.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie