Tauron Polska Energia SA – polskie przedsiębiorstwo grupujące spółki z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce po Polskiej Grupie Energetycznej. Spółka akcyjna jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 roku, wchodząc, między innymi, w skład indeksu WIG20. Grupa Tauron jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce i należy do największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa we wszystkich obszarach rynku energetycznego – od wydobycia węgla, poprzez wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła oraz obsługę klienta. Na mniejszą skalę holding prowadzi także sprzedaż hurtową paliw oraz produktów pochodnych (handel węglem i biomasą). W 2014 r. Tauron wszedł również na rynek obrotu paliwem gazowym.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Tauron Polska Energia SA

WWW

WWW

https://www.tauron.pl/

Zatrudnienie

Zatrudnienie

475 (2020r.) – spółka

25 719 (2020r.) – grupa

Branża

Branża

Energetyka

Produkty z oferty klienta

Produkty z oferty klienta

  • Prąd
  • Gaz
  • Fotowoltaika
  • Urządzenia dla domu
  • Ekogroszek

Czego oczekiwał klient?

TAURON poszukiwał doświadczonego doradcy, który miał go wesprzeć w zaprojektowaniu systemu zarządzania ciągłością działania. Dla klienta niezwykle ważne było bogate portfolio, w którym powinny znajdować się organizacje o podobnym profilu działalności i wielkości, ale także wiedza techniczna poparta certyfikatami i rekomendacjami. Priorytetem był także krótki czas realizacji projektu oraz atrakcyjne warunki współpracy. PBSG odpowiadało wszystkim tym potrzebom. W ofercie podkreśliliśmy rolę kompleksowego wsparcia i naszą gotowość w razie rozwoju projektu.

Wybór doradcy odbył się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Usługa została przeprowadzona dla czterech spółek: TAURON Energia SA, TAURON Dystrybucja SA, TAURON Wytwarzanie SA i TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Poznaj Tauron:

Co zrobiliśmy?

WYKONALIŚMY AUDYT WSTĘPNY

Pod pojęciem BCM kryje się zmiana sposobu działania i zarządzania, dlatego w pierwszej kolejności ważne było poznanie i ocena bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa. Na tym etapie sprawdziliśmy dokumentację w zakresie zarządzania ciągłością działania. Audyt obejmował m.in. identyfikację wymagań prawnych i biznesowych, identyfikację ryzyk, a także inwentaryzację aktywów.

OPRACOWALIŚMY REKOMENDACJE

Dzięki audytowi wyznaczyliśmy luki w zakresie dokumentacji oraz kwestie wymagające aktualizacji i uzupełnień. Przygotowaliśmy listę zaleceń w zakresie struktury systemu BCM z uwzględnieniem operatorów usług kluczowych w Grupie TAURON (3 spółki), podmiotów świadczących na rzecz OUK usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa (2 spółki) oraz innych spółek Grupy TAURON powiązanych z OUK łańcuchem dostaw.

PRZEPROWADZILIŚMY PILOTAŻOWE WDROŻENIE

W wybranej spółce Grupy TAURON przeprowadziliśmy pilotażowe wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania. Wykorzystanie modelu referencyjnego było niezbędne, aby sprawdzić działanie systemu, a także upewnić się, że wdrożone procesy zapewnią wymaganą ciągłość działania na wypadek sytuacji kryzysowych.

DOSTARCZYLIŚMY DOKUMENTACJĘ BCM

Rezultatem prac było zaprojektowanie systemu zarządzania ciągłością działania wraz z kluczową dokumentacją. Przekazane dokumenty obejmowały m.in. politykę zarządzania ciągłością działania wraz z kompetencjami i uprawnieniami pracowników oraz plany ciągłości działania z procedurami awaryjnymi.

Jakie były rezultaty?

Naszym zadaniem było wsparcie eksperckie w zakresie stworzenia systemu BCM. Projekt był zaawansowany ze względu na specyfikę spółek, które obejmował. Wymagał elastycznego podejścia oraz szerokiej wiedzy z przepisów prawa, w tym wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i zarządzania łańcuchem dostaw. TAURONOWI zależało na doradcach, którzy nie tylko zaprojektują, opracują i wstępnie wdrożą BCM, ale także zapewnią merytoryczne wsparcie.

Co istotne, zaprojektowany system uwzględniał plan ciągłości działania oraz procedury zarządzania kryzysem z uwzględnieniem tylko tych procesów, które faktycznie zachodziły w organizacji. Było to możliwe, dzięki skrupulatnej pracy audytorów PBSG, którzy przeprowadzili dokładną analizę dokumentacji, a następnie przygotowali listę niezbędnych zmian i rekomendacji. Dzięki temu klient miał pewność, że niezależnie od sytuacji, z jakimi spotka się jego organizacja, będzie wiedzieć, jak reagować i jak zminimalizować ewentualne szkody.

Podczas trwania projektu klient cały czas był z nami w kontakcie i był na bieżąco informowany o dostrzeżonych nieprawidłowościach wraz z propozycją ich rozwiązania. Stawialiśmy na komunikatywność i zbędną biurokrację, dzięki czemu TAURON otrzymał system zarządzania ciągłością działania tylko z niezbędną dokumentacją, uwzględniającą praktyczne i techniczne aspekty BCM.

Dzięki partnerskiej współpracy TAURON zadeklarował dalszą chęć współpracy z PBSG m.in. w zakresie optymalizacji systemu oraz automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem dla obszarów KSC, RODO i BCM.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • analiza dokumentacji
  • analiza ryzyka i luk
  • scenariusze testów naruszenia ciągłości działania
  • własna metodyka
Potwierdzam, iż usługa została wykonana zgodnie z zamówieniem.
Dariusz Kluska
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji i Infrastruktury Krytycznej Tauron

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie