O akcji

Od początku 2022 roku PBSG przyznaje tytuł Lidera ERM pracownikom firm i instytucji, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzykiem. Celem nagrody jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem we współpracy z PBSG. Kolejny rok zaczynamy od nagrodzenia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Szczególnie chcemy docenić osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem. Uznajemy indywidualne zasługi pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem na rzecz budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w organizacjach.

Dariusz Orman - Liderem ERM

11 maja 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Lidera ERM dla Dariusza Ormana. Pan Dariusz (Dyrektor Pionu Finansowego) na co dzień wspiera swoją pracą Kraków Airport im. Jana Pawła II.

Wyróżnienie otrzymuje za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania ryzykiem oraz wdrożenie informatyzację procesu ERM.

Podczas wręczenia obecni byli również Radosław Włoszek (Prezes Zarządu), Mariusz Saługa (Członek Zarządu), Andrzej Kaim (Kierownik Działu Zarządzania Projektami Finansowymi i OOU). Warto podkreślić, że cała czwórka odegrała kluczową rolę w sukcesie wdrożenia efektywnego zarządzania ryzykiem w Kraków Airport im. Jana Pawła II.

Nagrody w postaci statuetki i dyplomu Maciej Skała  – członek zarządu PBSG przekazał na ręce Pana Dariusza Ormana oraz osób całego zespołu, który przyczynił się do sukcesu.

Galeria z wręczenia nagrody

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.

powstał w 1996 r. Spółka zarządza cywilną częścią portu lotniczego o powierzchni 27,5 ha.

Przedmiot działalności Spółki:

  • Rozbudowa, modernizacja i eksploatacja Kraków Airport oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z obsługą lotniczego ruchu pasażerskiego i towarowego, w tym międzynarodowego przejścia granicznego na terenie portu, w celu promocji Krakowa i regionu, usprawnienia ruchu turystycznego, a w sposób bardziej ogólny wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej.
  • Świadczenie usług lotniskowych jak i pozalotniskowych obejmujących wynajem pomieszczeń, dzierżawę terenu, wynajem powierzchni reklamowych, itd.Przeczytaj Case Study Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.

Lider ERM Roku 2023

To druga edycja akcji „Lider ERM”. Zakończy się uroczystym wręczeniem nagrody dla jednego z laureatów, którzy odbiorą swoją nominację w 2023 roku. Nowy Lider ERM dołączy do Kapituły Nagrody i wybierze ze swojego grona LIDERA ROKU 2023.

Kim jesteśmy?

W swojej działalności PBSG wyznacza nowe standardy w zakresie doradztwa zarządczego i informatycznego. Jesteśmy inicjatorem zmian na rynku cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

Ambicją PBSG jest zapewnienie profesjonalnych usług doradczych i bezpieczeństwa zasobów informacyjnych każdej polskiej organizacji. Współpracujemy w myśl zasady:

Działamy jak równy z równym!

LIDER ERM - NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH!

Doceniamy osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!