KRAKÓW AIRPORT

Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. powstała w 1996 r. Spółka zarządza cywilną częścią portu lotniczego o powierzchni 27,5 ha. Przedmiot działalności Spółki:

  • Rozbudowa, modernizacja i eksploatacja Kraków Airport oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z obsługą lotniczego ruchu pasażerskiego i towarowego, w tym międzynarodowego przejścia granicznego na terenie portu, w celu promocji Krakowa i regionu, usprawnienia ruchu turystycznego, a w sposób bardziej ogólny wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej.
  • Świadczenie usług lotniskowych jak i pozalotniskowych obejmujących wynajem pomieszczeń, dzierżawę terenu, wynajem powierzchni reklamowych, itd.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Kraków Airport im. Jana Pawła II

Zatrudnienie

Zatrudnienie

8 500

Branża

Branża

Transport powietrzny

Lider ERM

Lider ERM

To wdrożenie uzyskało tytuł Lidera ERM

Czego oczekiwał klient?

Projekt obejmował stworzenie systemu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem wymagań norm ISO 31000 oraz normy SMS dla branży lotniczej. Ważna była również informatyzacja tego obszaru za pomocą narzędzia informatycznego. Klient oczekiwał technicznego i merytorycznego wsparcia, a także doświadczenia w realizacji podobnych projektów. Wybór padł na PBSG, ponieważ w swoim portfolio mieliśmy podobne realizacje zakończone pozytywnymi referencjami, m.in. dla Lotniska Chopina w Warszawie czy Poznań Ławica. Sporą przewagą był fakt, że jesteśmy wyłącznym dystrybutorem narzędzia erisk firmy SDPK – w Polsce najczęściej wybieranego systemu do zarządzania ryzykiem. Dzięki niemu mogliśmy sprawnie przeprowadzić zakładane prace i w rezultacie zautomatyzować cały proces.

Poznaj Kraków Airport

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY ANALIZY

Aby rozeznać się w bieżącej sytuacji organizacji i zyskać niezbędne dane do stworzenia koncepcji zarządzania ryzykiem, przeprowadziliśmy analizę dokumentacji. Dzięki temu zyskaliśmy wiedzę z zakresu funkcjonowania operacyjnego, co pozwoliło nam zaprojektować system zarządzania ryzykiem zgodny z normami ISO 31000 i SMS dla branży lotniczej.

OPRACOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Na podstawie wyników analizy przedstawiliśmy rekomendacje i nowe procedury dotyczące metodyki zarządzania ryzykiem. Stworzyliśmy m.in. polityki, zasady identyfikacji ryzyka, ustaliliśmy też kwestie jego właścicielstwa. Opracowaliśmy również kryteria oceny ryzyka i mechanizmów kontrolnych.

IMPLEMENTACJA DO NARZĘDZIA ERISK

Wszystkie elementy powiązane z systemem zarządzania ryzykiem zostały wdrożone do narzędzia erisk, które skonfigurowaliśmy pod potrzeby i specyfikę organizacji. Dodaliśmy niezbędne skrypty, monity, utworzyliśmy definicje i użytkowników wraz z uprawnieniami. Dokonaliśmy pełnej automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

Narzędzie erisk mimo zaawansowanych funkcji jest łatwe w obsłudze, jednak wymaga przeszkolenia, aby móc z niego efektywnie korzystać. Dlatego też przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem oraz z obsługi narzędzia.

ZIDENTYFIKOWALIŚMY RYZYKA

Ważnym etapem była identyfikacja ryzyk oraz stworzenie planów postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym. W tym celu na indywidualnych warsztatach spotkaliśmy się z właścicielami poszczególnych procesów. Dzięki wspólnej pracy i burzy mózgów powstała metodyka, która następnie została dodana do narzędzia erisk.

PRZEDSTAWILIŚMY REKOMENDACJE

Na koniec przygotowaliśmy szczegółowy raport z podsumowaniem prac i wdrożenia. Podczas prezentacji dla kierownictwa przedstawiliśmy dalsze rekomendacje co do tego, jak efektywnie korzystać z narzędzia erisk i jak można usprawnić poszczególne procesy. Klient oprócz naszego wsparcia merytorycznego zyskał w pełni skonfigurowane narzędzie usprawniające zarządzanie ryzykiem.

Jakie były rezultaty?

Cały projekt zakładał informatyzacje obszaru zarządzania ryzykiem przy pomocy narzędzia erisk. Miało to zablokować lub zminimalizować materializację ryzyk poprzez ciągłą ich weryfikację i analizę, a także poprzez wprowadzenie procedur zmniejszających to ryzyko. Wdrożyliśmy erisk z bardzo dobrym rezultatem, dzięki czemu klient usprawnił procesy i zyskał kontrolę nad ryzykami, które mogłyby przerwać ciągłość działania organizacji i narazić ją na ogromne straty. Jest to o tyle ważne, że narzędzie umożliwia tworzenie raportów dedykowanych, co znacznie ułatwia analizę danych i zgłaszanie incydentów.

Na koniec lotnisko Kraków Airport w Balicach otrzymało od nas szczegółowy raport, który przygotowaliśmy w przejrzystej i praktycznej formie. Zawarte w nim wskazówki dotyczyły m.in. modernizacji procesów i procedur oraz stały się podstawą do stworzenia nowoczesnych modeli zarządzania i postępowania z ryzykiem. Dzięki merytorycznemu wsparciu konsultantów i oprogramowaniu erisk klient zyskał zaawansowane zabezpieczenie i kontrolę nad ryzykami.

Zastosowane techniki i modele działań:
• ISO 31000
• norma SMS dla branży lotniczej
• analiza ekspercka
• erisk
• burza mózgów
• doradztwo

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie