CV bez zgody na przetwarzanie danych osobowych – czy powinno trafić do kosza?

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań po wejściu w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest to, jakie zgody powinien wyrazić kandydat ubiegający się o pracę, aby dane uzyskane w procesie rekrutacji były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dotychczas, powszechną praktyką było zamieszczanie przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych przez potencjalnego pracodawcę. Takie działania były uzasadnione tym, iż osoba aplikująca przekazywała pracodawcy zazwyczaj więcej danych niż te, które zostały określone przepisami kodeksu pracy. Bez wspomnianej klauzuli ze zgodą, pracodawca nie mógł przetwarzać przekazanych przez kandydata danych, a CV trafiało do przysłowiowego kosza.

Obecnie taka zgoda nie jest już wymagana. Zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO

„zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.

Biorąc pod uwagę treść przepisu wskazanego powyżej oraz motywu 32 RODO należy zaznaczyć, iż kandydat do pracy przesyłający do potencjalnego pracodawcy swoje CV zawierające więcej informacji, niż te wskazane w art. 221 kodeksu pracy, samym swoim zachowaniem przyzwala na przetwarzanie tych danych w celu wzięcia udziału w rekrutacji, do której CV zostało wysłane. W związku z powyższym dokumenty rekrutacyjne, które nie zawierają zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą być przez pracodawcę procedowane, bez obawy o legalność  przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż pracodawca będzie mógł przetwarzać dane kandydata tylko w tym procesie rekrutacyjnym, do którego CV i inne dokumenty rekrutacyjne zostały złożone.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których potencjalny pracodawca chciałby zatrudnić osobę aplikującą do pracy, jednak na stanowisku innym niż to, na które kandydat aplikował. Czy pracodawca może to zrobić? Absolutnie nie. Na taką bowiem okoliczność kandydat powinien wyrazić odrębną zgodę o przykładowej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (tutaj dane Administratora), na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy pamiętać, iż CV wraz z innymi dokumenty rekrutacyjnymi, które wpływają do potencjalnych pracodawców bez ogólnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych, zgodnie z obecnym stanem prawnym mogą być procedowane w procesie rekrutacyjnym, do którego zostały wysłane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, potencjalny pracodawca może  je przetwarzać także w innych procesach rekrutacyjnych.

Jagienka Smura
Konsultant ds. ochrony danych osobowych w PBSG

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.