Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – sprawiedliwość. Minister Sprawiedliwości z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Ministerstwo Sprawiedliwości

Branża

Branża

Administracja Państwowa

Czego oczekiwał klient?

Weryfikacja przyjętych w sądach powszechnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych dot. modeli Kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz opracowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia integralnego systemu zarządzania ryzykiem. Projektem objęto jednostki wymiaru sprawiedliwości w obrębie trzech poziomów: sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe.

Co zrobiliśmy?

WYKONALIŚMY AUDYT

Przeprowadziliśmy czynności, które umożliwiły nam rozpoznanie potrzeb oraz przyjętych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w kontekście kontroli zarządczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Działania prowadzone były w obrębie trzech poziomów: sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe. Wywiady, spotkania i ankiety pozwoliły na integrację wiedzy pochodzącej z wieloźródłowej analizy.

OPRACOWALIŚMY MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Wyniki i wnioski za audytu umożliwiły opracowanie jednolitego modelu zarządzania ryzykiem wraz z rekomendowaną listą ryzyk sądownictwa powszechnego.

WDROŻYLIŚMY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ERISK

Opracowany model zarządzania ryzykiem wraz z rekomendowaną listą ryzyk sądownictwa powszechnego skonfigurowaliśmy w oprogramowaniu do zarządzania ryzykiem erisk w zakresie wielopoziomowej analizy ryzyka oraz centralnego systemu raportowania na czterech poziomach: ministerstwo, apelacja, okręg, rejon. Wdrożeniem objęto około 10 tys. użytkowników.

DOKUMENTACJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy komplet procedur i dokumentów, w tym plany postępowania i rejestr ryzyk. Opracowaliśmy rekomendacje do wdrożeń rozwiązań w zakresie optymalizacji bazy ryzyk i bazy zabezpieczeń.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował kompleksowe wdrożenie systemu do zarządzania ryzykiem wraz cyfryzacją i procesów zarządzania ryzykiem. W efekcie opracowano kompletny i jednolity model zarządzania ryzykiem oparty na międzynarodowych standardach COSO II i ISO 31000 zgodny z ustawą o finansach publicznych.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • Ustawa o finansach publicznych
  • Analiza ekspercka
  • COSO II
  • ISO 31000
  • oprogramowanie do zarządzania ryzykiem erisk
  • burza mózgów
  • ankiety

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie