ZETO Wrocław, ZETO Świdnica

Dostawcy usług i rozwiązań IT przystępują do certyfikacji systemów bezpieczeństwa informacji na zgodność z ISO 2 7001.

Informacja ma ogromne znaczenie w podejmowanych działań. Jej przetwarzanie, utrzymanie i udostępnianie może mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji, a nawet dla przetrwania. Certyfikat ISO/IEC 27001 pomaga w zarządzaniu cennymi zasobami informacji i chronieniu ich.

W dniach 9-10 kwietnia ZETO Świdnica i ZETO Wrocław, po okresie intensywnych prac nad wdrożeniem SZBI poddały się wnikliwemu procesowi certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001. Audytorzy z DEKRA Certification Sp.z o.o. w ZETO Wrocław oraz z BSI Polska w ZETO Świdnica wysoko ocenili przygotowane systemy bezpieczeństwa informacji potwierdzając ich zgodność z wymaganiami międzynarodowego standardu.

Opracowane polityki bezpieczeństwa informacji wraz z systemową analizą ryzyka stworzyło ramy systemu bezpieczeństwa informacji wraz z pełnym katalogiem zabezpieczeń, które zaczęto stosować aby zwiększyć poziom ochrony. Uzyskanie certyfikatu wymuszone było coraz większymi oczekiwaniami klientów oraz zwiększającą się świadomością otoczenia biznesowego.

Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO są to spółki, które działają na rynku informatycznym od wielu lat. Świadczą szeroki zakres usług IT między innymi wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych, zarządzanie systemami informatycznymi, przetwarzanie danych, usługi typu backup. ZETA świadczą swoje usługi głównie dużym  firmom  oraz instytucjom rządowym. Kluczowymi klientami są ZUS, KRUS, Bank PKO BP.

Pozytywne przejście audytu certyfikującego potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa świadczonych usług. Obok ZETO Koszalin, ZETO Katowice, ZETO Zielona Góra, ZETO Wrocław ZETO Świdnica i ZETO Wrocław są kolejnymi klientami PBSG, które poddały się procesowi oceny zewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa informacji.