ZETO Koszalin z certyfikatem ISO 27001 oraz ISO 9001

ZETO Koszalin dołącza do rodziny firm z certyfikatem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

W dniach 18-19 grudnia 2006r. w ZETO Koszalin odbyła się certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o normy ISO 9001 i ISO 27001. Niezależną ocenę przeprowadziła największa polska jednostka certyfikacyjna Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Pozytywny wynik audytu pozwolił rekomendować ZETO Koszalin do uzyskania certyfikatu systemu zarządzana bezpieczeństwem informacji i przedłużyć na okres kolejnych trzech lat certyfikat ISO 9001. Przypomnijmy, że w ZETO Koszalin już od trzech lat funkcjonuje system zarządzania jakością ISO 9001.

Na początku 2006r. Zarząd ZETO Koszalin podjął decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i zintegrowaniu rozwiązań wynikających z wymagań standardu z istniejącymi rozwiązaniami w ramach systemu zarządzania jakością. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu wdrożenia nowej  dla organizacji normy i integracji systemu zarządzania, do współpracy poproszono ekspertów PBSG.

Kryteriami wyboru firmy doradczej było zapewnienie wysoko specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa informacji i dostarczenie rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie systemem zintegrowanym. Konsultanci PBSG od samego początku uczestniczyli w procesie przebudowy dokumentacji systemu wykorzystując oprogramowanie PBSG Smart (erisk). Klika miesięcy pracy nad opracowaniem wewnętrznych wymagań w ramach systemu bezpieczeństwa, w tym przygotowana dokumentacja, serie szkoleń i liczne działania projektowe (analiza ryzyka, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania) pozwoliły w krótkim okresie przystąpić do zewnętrznej oceny zintegrowanego systemu zarządzania. ZETO Koszalin jest kolejną, w tym roku spółką, przygotowaną przez PBSG do certyfikacji na zgodność z ISO 27001, a wykorzystanie w całym procesie narzędzi informatycznych PBSG Smart przez firmę informatyczną uznać należy za najwyższą rekomendację wypracowanych przez PBSG rozwiązań informatycznych,

O ZETO Koszalin

W ramach przybliżenia historii firmy – Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie powstał – na mocy Zarządzenia Pełnomocnika Rządu d/s Elektronicznej Techniki Obliczeniowej – w kwietniu 1967 roku. Przedsiębiorstwo ZETO Koszalin, jako samodzielna jednostka utworzone zostało dnia 1 lipca 1977 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 z dnia 09.03.1977 r. Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w Warszawie oraz Zarządzeniem Nr 16 Dyrektora Zjednoczenia Informatyki w Warszawie z dnia 17.05.1977 r. z wydzielonego Zakładu Obliczeniowego w Koszalinie, podległego ZETO w Gdyni. Uchwałą Nr 31 Rady Ministrów z dnia 08.02.1988 r. organem założycielskim przedsiębiorstwa został Wojewoda Koszaliński.
Z dniem 1 kwietnia 1999 roku nastąpiła zmiana własności na spółkę z o.o.

Serdecznie gratulujemy pracownikom, Pani Pełnomocnik oraz kierownictwu firmy uzyskanych certyfikatów oraz dziękujemy za wybór naszej Spółki do realizacji całego projektu.

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie