ZETO Katowice – certyfikacja

ZETO Katowice odebrał certyfikaty systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemu zarządzania jakością.

W dniach 12-13 grudnia br. w ZETO Katowicach odbyła się certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o normy ISO 9001 i  ISO 27001. Niezależną ocenę przeprowadziła największa polska jednostka certyfikacyjna Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Pozytywny wynik audytu pozwolił wydać ZETO Katowice certyfikat systemu zarządzana bezpieczeństwem informacji i przedłużyć na okres kolejnych trzech lat certyfikat ISO 9001.

Zarząd ZETO Katowice podjął decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i zintegrowaniu działań wynikających z wymagań standardu z istniejącymi rozwiązaniami w ramach systemu zarządzania jakością. Całość prac wykonana miała być z wykorzystaniem aplikacji informatycznej pozwalającej zoptymalizować zarówno prace projektowe, jak i zarządzanie całym systemem w przyszłości. Do współpracy zaproszono ekspertów PBSG.

Konsultanci PBSG wspólnie z klientem przebudowali dokumentację systemu wykorzystując oprogramowanie PBSG Smart. W klika miesięcy opracowany i wdrożony został zintegrowany system zarządzania gotowy do zewnętrznej oceny przez jednostkę certyfikacyjną. ZETO Katowice jest kolejną spółką powiększającą listę referencyjną PBSG w zakresie wdrożeń ISO 27001, natomiast wykorzystanie w projekcie narzędzie PBSG Smart przez kolejną firmę informatyczną uznać należy za najwyższą rekomendację wypracowanych przez PBSG rozwiązań informatycznych. Przypominamy, że ta sama aplikacja została wdrożona także w innej spółce technologicznej ZETO Koszalin.

W ramach przybliżenia firmy –  ZETO Katowice Spółka z o.o. funkcjonuje na rynku już 40 lat. Posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu wysoce zindywidualizowanych usług i rozwiązań IT. Obecnie  oferuje kompleksowe usługi informatyczne dla instytucji i przedsiębiorstw, w tym doradztwo i technologie w dziedzinie przetwarzania informacji, wykorzystania teletransmisji i obsługi dużych organizacji. Z umiejętności i rozwiązań  firmy korzystają instytucje administracji państwowej i samorządowej oraz zakłady przemysłowe. ZETO Katowice wykonało i obsługuje między innymi systemy dla ubezpieczeń społecznych, które cechują się wysokim stopniem skomplikowania. Dostęp do systemów realizowany jest w trybie teletransmisji. Zapewniamy możliwość pracy z systemem dla kilku tysięcy pracowników ZUS. Obecnie Spółka zatrudnia około 160 specjalistów wszystkich dziedzin branży IT.

Jest także Regionalnym Przedstawicielem Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM. Do zadań przedstawicielstwa należy dystrybucja usług certyfikacyjnych, w tym także podpisu elektronicznego, zgodnego z Ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku.