Zdrowotny Informator Pacjenta

Na początku 2010 roku dla Wielkopolskich pacjentów Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Zdrowotny Informator Pacjenta. Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu, jako pierwszy z wszystkich polskich oddziałów udostępnił serwis internetowy dla swoich pacjentów. Każdy pacjent chcąc w prosty i jednocześnie bardzo bezpieczny sposób dowiedzieć się między innymi, jakie świadczenia zdrowotne były dla niego realizowane, jakie leki refundowane zakupił, może zalogować się do systemu i z takimi informacjami się zapoznać.

Ten innowacyjny system sprawdził się. Narodowy Fundusz Zdrowia właśnie udostępnił nowy system, pozwalający pacjentom uzyskać zarówno informacje dostępne we wcześniejszej wersji systemu jak i kilka nowych. Serwis pozwala również na sprawdzenie kolejki oczekujących osób do danego świadczenia. Nowa wersja serwisu została nazwana, jako Zintegrowany Informator Pacjenta i jest kierowana dla pacjentów wszystkich oddziałów lokalnych w kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie serwisu https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

PBSG, jako firma doradcza realizowała szeroko rozwinięty audyt bezpieczeństwa systemu Zdrowotny Informator Pacjenta uruchomiony w Wielkopolskim Oddziale. Audyt przeprowadzony w 2009 roku objął swoim zakresem analizę dokumentacji, bezpieczeństwa danych osobowych, testy penetracyjne, analizę podatności ukierunkowaną na weryfikację bezpieczeństwa systemu na nadużycia oraz możliwe ataki przeprowadzane z Internetu. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż wykonana przez nas praca, na rzecz poprawnego i bezpiecznego działania tego serwisu przysłużyła się do rozwinięcia tej usługi na skalę całego Kraju.