Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania BS25999-1:2006

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania  – czy nowy standard rozwiązane problemy i zmartwienia organizacji? 

Opracowanie i wdrożenie efektywnego i skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania jest jednym z najważniejszych elementów wszystkich aspektów zarządzania organizacją. Tak więc każde wydanie standardów w tym zakresie cieszy się dużym zainteresowaniem – tak jak to miało chociażby miejsce w chwili wydania normy BS 25999. Od czasu przygotowania i wydania Publicly Available Specification BCM (PAS 56:2003), nowy standard pozwala zdefiniować procesy, określić wymagania i definicje, a także określić spodziewane korzyści będące wynikiem efektywnego zarządzania ciągłością działania.

Wspomniana norma dostarcza zasady budowania systemu oraz rekomendacje najlepszych praktyk dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie struktur zarządzania ciągłością działania. Standard od początku rozwijany był przez BSI we współpracy z wieloma instytutami i organizacjami biznesowymi i non profit.

Pierwsza część nowego standardu BS 25999-1: 2006 Code of Practice zostanie wydany w listopadzie 2006r. Cała publikacja będzie zawierać podstawy dla zrozumienia, rozwoju i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji. Zawierać będzie także wytyczne w zakresie budowania relacji bizenes-biznes i biznes-klient. Ponadto znajdziemy w nim także wszystkie elementy kontroli oparte na najlepszych praktykach w zakresie zarządzania ciągłością działania w całym cyklu procesu. BS 25999-2 Wymagania w zakresie zarządzania ciągłością działania planowane są na 2007r.