Zarządzanie ryzykiem i wdrożenie narzędzi e-risk w Lubelski Węgiel Bogdanka SA

Wyzawnanie:

 

Analiza aktualnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w zakresie zarządzania ryzykiem oraz opracowanie rekomendacji w zakresie modernizacji modelu zarządzania ryzykiem.

Co zrobiliśmy?

Przeprojektowano rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych uczestników procesu zarządzania ryzykiem w spółce.

 

W ramach przeprowadzonego procesu analitycznego dokonano integracji eksperckiej wiedzy z zakresu funkcjonowania operacyjnego organizacji oraz projektowania systemów zarządzania ryzykiem. Uczestnicy projektu zostali zaangażowani w proces analityczny wraz z konsultantami wdrażającymi oprogramowanie erisk.

 

Wypracowany nowy model zarządzania ryzykiem został wdrożony na wszystkich poziomach organizacji. W ramach projektu pogłębiono analizę dotyczącą wyceny ryzyk i ich zabezpieczeń.

Kompleksowo opracowano wytyczne rekomendujące wybrane kierunki rozwoju systemu zarządzania ryzykiem. Uzyskano wiedzę będącą podstawą do działań o charakterze tworzenia nowoczesnych modeli zarządzania i postępowania z ryzykiem. Dokonano pełnej automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem.

 

Zasotosowane narzędzia i usługi:

 

ASTOSOWANE NARZĘDZIA I MODELE:

[dt_gap height=”10″ /]

  • Model zarządzania ryzykiem M_o_R

  • Analiza ekspercka

  • COSO II

  • e-risk

  • burza mózgów

  • ankiety

  • doradztwo