Zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji Konferencji ISO 31000

Konferencja ISO 31000 (edycja Warszawa) w Polsce, organizowana przez PBSG, gdzie głównym partnerem merytorycznym będzie Fundacja Edmunda J. Saundersa.

O czym będziemy mówić w trakcie konferencji:

Druga Konferencja ISO 31000 (edycja Warszawa) w Polsce przygotowana została w oparciu o wieloletnie doświadczenie organizatorów w budowie i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem według ISO 31000 oraz rozwiązania funkcjonujące w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Nasi eksperci uczestniczyli w pracach Komitetu Technicznego przy PKN nad weryfikacją tłumaczenia i zatwierdzeniem pierwszej polskiej normy w zakresie całościowego zarządzania ryzykiem PN-ISO 31000:2012.

W trakcie warszawskiej edycji Konferencji odbędzie się uroczysta prezentacja II polskiego wydania COSO II (grudzień 2015):

„Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – Zintegrowana struktura ramowa”.

Najpopularniejsza publikacja w zakresie zarządzania ryzykiem przygotowana została przez Fundację im. Edumda J. Saundersa oraz PBSG.

Dlaczego każdy powinien wziąć udział w II Konferencji ISO 31000 (edycja Warszawa) w Polsce organizowanej przez PBSG?

  • Konferencja premiowana 4 punktami CPE,
  • jedyne takie wydarzenie w Polsce,
  • organizowana przez ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem (zrealizowanych ponad 300 projektów wdrożenia i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem w Polsce), wspierających pierwszą w Polsce certyfikację systemu zarządzania ryzykiem według ISO 31000 w Poczcie Polskiej S.A.
  • prowadzona przez prelegentów będących praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem,
  • uzyskanie użytecznych rozwiązań do zastosowania w praktyce, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej,
  • wymiana doświadczeń i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych.

Cel II Konferencji ISO 31000 (edycja Warszawa):

Celem II Konferencji ISO 31000 (edycja Warszawa) jest zaprezentowanie uczestnikom rozwiązań z zakresu systemowego zarządzania ryzykiem niezbędnego w każdej organizacji. W trakcie Konferencji uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszym międzynarodowym standardem zarządzania ryzykiem ISO 31000.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat standardów i wytycznych zarządzania ryzykiem, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów uczestnicy zdobędą umiejętności związane zarówno z projektowaniem modeli zarządzania ryzykiem, jak i praktycznym ich zastosowaniem.

Odbiorcy II Konferencji ISO 31000 (edycja Warszawa)

Konferencja przeznaczona jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną, compliance w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych menedżerów ryzyka.

Czas trwania: 1 dzień

Liczba godzin: 4,5h