Wystartował POLRISK – Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem

Wystartował POLRISK – Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem

Z roku na rok powiększająca się popularność idei zarządzania ryzykiem biznesowym stała się przyczyną do skonsolidowania w Polsce środowiska osób zainteresowanych tym obszarem. Efektem tych działań jest utworzenie Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Ambicjami jego członków jest zapewnienie profesjonalnego rozwoju, wymiana doświadczeń polskich i zagranicznych oraz promowanie dobrych praktyk zarządzania ryzykiem. W dniach 21-22 czerwca 2006 odbyło się pierwsze spotkanie robocze Stowarzyszenia. We wcześniejszych terminach odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Założycieli oraz pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu. Na spotkaniu roboczym ustalono plan działań do końca roku 2006 zawierający inicjatywy i cele związane są z działaniem POLRISK. Eksperci PBSG znaleźli się wśród założycieli Stowarzyszenia.