Współpraca PBSG z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

PBSG wybrane doradcą w procesie przygotowania do certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Oferta złożona przez PBSG okazała się najlepszą. Do przetargu staneły 4 ogólnopolskie firmy. Na uwagę zasługuje fakt, że propozycja współpracy przygotowana przez PBSG najlepiej spełniała  bardzo wysokie kryteria kwalifikacyjne i merytoryczne postępowania przetargowego.

Przypomnijmy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy należy do najnowocześniejszych szpitali na Dolnym Śląsku. Szpital posiada certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000 oraz certyfikat akredytacyjny potwierdzający Status Szpitala Akredytowanego. Aktualnie dysponuje wykwalifikowanym personelem i nowoczesną aparaturą. Z usług Szpitala korzystają chorzy z Dolnego Śląska, najwięcej z powiatu świdnickiego. O renomie szpitala „Latawiec” świadczy również fakt, że wśród leczonych są także obcokrajowcy.

Szpital zdobywa wysokie noty w rankingach. W roku 2007 SP ZOZ Świdnica w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2007 dziennika Rzeczpospolita otrzymał pierwsze miejsce w kategorii szpitali wojewódzkich w województwie Dolnośląskim.