Wiceprezes Zarządu PBSG Marcin Rojszczak został członkiem Rady ds Certyfikacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

15 lutego 2012 roku w siedzibie PKN odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Certyfikacji. W spotkaniu wzięli udział nowo powołani członkowie Rady, kadra kierownicza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Spotkanie poprowadził Tomasz Schweitzer, Prezes PKN.

Rada ds. Certyfikacji została powołana w celu nadzorowania i oceny działalności PKN związanej z certyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem  informacji i systemów zarządzania jakością oraz zapewnienia bezstronności PKN. Do zadań i kompetencji Członków Rady należą m.in.:

  • udział w opracowywaniu polityki dotyczącej bezstronności działalności PKN w zakresie certyfikacji;
  • przeciwdziałanie tendencjom zagrażającym obiektywizmowi procesu certyfikacyjnego;
  • doradzanie w sprawach wpływających na zaufanie do certyfikacji oraz opracowywanie i wydawanie opinii wspomagających podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu PN.

Zgodnie z regulaminem w skład Rady wchodzą przynajmniej 3 osoby spoza PKN oraz pracownik PKN pełniący funkcje Sekretarza Rady, na czele Rady stoi Przewodniczący.

Rada ds. Certyfikacji PKN:

Przewodnicząca:

  • Monika Sidor – Technology Security Governance Officer Polska Telefonia Cyfrowa SA

Członkowie:

  • Andrzej Ruci.ski – Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych UNIZETO
  • Marcin Rojszczak – Wiceprezes Zarz.du PBSG Sp. z o.o.
  • Artur Krystosik – Członek Zarz.du ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o

Polski Komitet Normalizacyjny jako właściciel praw autorskich do norm jest jedyną organizacją w Polsce mającą uprawnienia do nadawania Znaku Zgodności z PN w zakresie wszystkich norm wchodzących do zbioru PN. Inne jednostki (upoważnione przez Prezesa PKN) mogą przeprowadzać certyfikację tylko w obszarze norm, na które mają akredytację PKN jest więc również partnerem dla innych na rynku certyfikacji.