Wdrożenie zarządzania ciągłością działania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

PBSG zakończyła projekt doradczy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrożenia zarządzania ciągłością działania Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 w oparciu o BS 25999. Projekt realizowany przez PBSG dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zakończył się w grudniu 2011. Umowa obejmowała m.in.:

Analizę istniejącej dokumentacji pod kątem wymagań normy BS 25999 oraz dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania

Przygotowanie i przeprowadzenie instruktażu dla członków Zespołu Kryzysowego KSI SIMIK 07-13 (wraz z ćwiczeniami) w zakresie analizy i interpretacji wymogów normy oraz projektowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Opracowanie planu wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Wynikiem prac PBSG była analiza zgodności systemu zarządzania ciągłością działania KSI SIMIK 07-13 w kontekście wymagań normy BS 25999 oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie optymalizacji procedur związanych z zabezpieczeniem ciągłości funkcjonowania systemu.

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 zapewnia zdolność zbierania i agregacji na wyższych poziomach podstawowych danych dotyczących programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską na mocy regulacji wspólnotowych na lata 2007-2013 (art. 58 lit. d rozporządzenia ogólnego Rady (WE) nr 1083/2006) oraz wspiera bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie