Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Centrum Informatycznym Edukacji (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Centrum Informatyczne Edukacji (Ministerstwo Edukacji Narodowej) i PBSG podpisało umowę na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług doradztwa w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Projekt będzie realizowany wg etapów:

I. Diagnoza przedwdrożeniowa

 • plan projektu
 • analiza dokumentacji
 • audyt wstępny
 • opracowanie raportu

II. Szkolenia

 • przygotowanie materiałów
 • prezentacja dla kierownictwa
 • szkolenie dla Grupy Wdrożeniowej

III. Zarządzanie ryzykiem

 • metodyka analizy ryzyka
 • klasyfikacja informacji
 • opracowanie analizy ryzyka
 • opracowanie planów postępowania z ryzykiem

IV. Budowa dokumentacji

 • opracowanie dokumentacji w zakresie SZBI
 • doradztwo w zakresie spełnienia wymagań prawnych związanych z danymi osobowymi przez System Informacji Oświatowej

V. Wdrożenie systemu

 • przygotowanie szkoleń
 • szkolenia z dokumentacji dla kluczowych pracowników
 • szkolenie dla audytorów

VI. Doskonalenie systemu

 • nadzorowanie realizacji audytów wewnętrznych
 • udział w ponownej ocenie ryzyka oraz przeglądzie zarządzania

VII. Asysta w certyfikacji

 •  udział konsultantów w zewnętrznych audycie certyfikacyjnym
 • opracowanie/zweryfikowanie propozycji działań poaudytowych

Centrum Informatyczne Edukacji  działa na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 2/86 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Informatyki Ministerstwa Oświaty i Wychowania;
 • Zarządzenia Nr 8 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;
 • Zarządzenia Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.