2008-01-28

PBSG realizuje projekt doradczy w zakresie doskonalenia
procesów zarządzania IT wg ITIL dla Urzędu Miasta Wrocław.

Umowa PBSG z Urzędem Miasta Wrocław zakłada opracowanie
katalogu usług, regulaminu świadczenia usług informatycznych w tym
przygotowanie wytycznych do opracowania procedur zarządzania usługami, poziomem
usług (wskaźniki, monitorowanie, raportowanie) oraz określenie zasad
definiowania zgłoszeń serwisowych wraz z monitorowaniem statusu ich realizacji. W
ostatnim etapie umowa przewiduje zdefiniowanie wskaźników  dla poszczególnych parametrów usług oraz
określenie zasad i procedur raportowania dla usług informatycznych.

Projekt realizowany jest w ramach procesu doskonalenia i
optymalizacji funkcjonowania urzędu w oparciu o ITIL. Wszystkie prace
realizowane są przy wsparciu oprogramowania Smart.

Realizowane prace potwierdzają rosnące zainteresowanie
urzędów administracji publicznej w zakresie standaryzacji obszarów IT wg.
wybranych modeli zarządzania: ISO 20000 czy ITIL.  PBSG w ostatnim okresie tego typu
usługi w sektorze administracyjnym zrealizowało
także w Urzędzie Patentowym RP, Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Urzędzie
Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędzie Dozoru Technicznego. W większości klienci decydowali się na wsparcie procesu opisu i zarządzania
dokumentacją narzędziami informatycznymi Smart.

 Więcej nt  przykładowych projektów ISO 20000/ITIL w administracji publicznej: