UM Wrocław ITIL

PBSG realizuje projekt doradczy w zakresie doskonalenia procesów zarządzania IT wg ITIL dla Urzędu Miasta Wrocław.

Umowa PBSG z Urzędem Miasta Wrocław zakłada opracowanie katalogu usług, regulaminu świadczenia usług informatycznych w tym przygotowanie wytycznych do opracowania procedur zarządzania usługami, poziomem usług (wskaźniki, monitorowanie, raportowanie) oraz określenie zasad definiowania zgłoszeń serwisowych wraz z monitorowaniem statusu ich realizacji. W ostatnim etapie umowa przewiduje zdefiniowanie wskaźników  dla poszczególnych parametrów usług oraz określenie zasad i procedur raportowania dla usług informatycznych.

Projekt realizowany jest w ramach procesu doskonalenia i optymalizacji funkcjonowania urzędu w oparciu o ITIL. Wszystkie prace realizowane są przy wsparciu oprogramowania Smart.

Realizowane prace potwierdzają rosnące zainteresowanie urzędów administracji publicznej w zakresie standaryzacji obszarów IT wg. wybranych modeli zarządzania: ISO 20000 czy ITIL.  PBSG w ostatnim okresie tego typu usługi w sektorze administracyjnym zrealizowało także w Urzędzie Patentowym RP, Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędzie Dozoru Technicznego. W większości klienci decydowali się na wsparcie procesu opisu i zarządzania dokumentacją narzędziami informatycznymi Smart.