Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z certyfikatem ISO/IEC 27001

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ze wsparciem PBSG przeszedł proces certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z ISO/IEC 27001

18 czerwca 2014 w Totalizatorze Sportowym z sukcesem zakończył się audyt certyfikujący system zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z międzynarodowym standardem ISO/IEC 27001.
W celu zapewnienia wysokiej jakości i profesjonalizmu w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Totalizator Sportowy korzystał z usług PBSG.

Niezależny proces certyfikacji przeprowadzony przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną BSI, potwierdził całkowitą zgodność systemu zarządzania Totalizatora Sportowego z uznanym standardem ISO/IEC 27001.

Przyznanie Totalizatorowi Sportowemu certyfikatu to dowód, że Spółka z sukcesem i w sposób świadomy realizuje przyjętą politykę bezpieczeństwa informacji, a także konsekwentnie zmierza do wyznaczonych celów w zakresie bezpieczeństwa oraz zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia procesu zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji.

Informacja o kliencie

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek, która od 58 lat działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych. Dysponuje siecią ponad 13,5 tysiąca punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Wykorzystuje on najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwiające między innymi zawieranie zakładów w czasie rzeczywistym.