TAURON

Tauron Polska Energia SA – polskie przedsiębiorstwo grupujące spółki z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce po Polskiej Grupie Energetycznej. Spółka akcyjna jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 roku, wchodząc, między innymi, w skład indeksu WIG20.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

TAURON POLSKA ENERGIA SA

Zatrudnienie

Zatrudnienie

25 000

Branża

Branża

Energetyka

Czego oczekiwał klient?

Klient poszukiwał doświadczonych analityków i doradców, którzy zajmą się usprawnieniem systemu zarządzania ryzykiem. Projekt obejmował dostarczenie i wdrożenie narzędzia informatycznego, które zostanie dostosowane do procesu realizowanego zgodnie z zapisami Polityki Zarządzania Ryzykiem. Wybór padł na oprogramowanie erisk, które zostało wdrożone w Grupie Kapitałowej TAURON.

Przy wyborze doradcy TAURON kierował się przede wszystkim doświadczeniem. Zależało mu, aby w portfolio znalazły się organizacje o podobnym profilu działalności i wielkości. Ważna była również wiedza techniczna, poparta certyfikatami i rekomendacjami. Zdecydował się na PBSG, ponieważ jesteśmy wyłącznym dystrybutorem oprogramowania erisk, które w pełni odpowiadało na potrzeby organizacji. Nie bez znaczenia był również fakt dostępności naszych konsultantów i gotowości na wypadek dalszego rozwoju projektu.

Poznaj Tauron Polska Energia

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY ANALIZĘ

Jednym z zadań projektu było opracowanie raportu z analizy wymagań funkcjonalnych, technicznych i użytkowych wraz z rekomendacjami. Dzięki temu mogliśmy zaproponować optymalne warianty implementacji stosowanej metodyki zarządzania ryzykiem do narzędzia erisk.

WDROŻYLIŚMY NARZĘDZIE ERISK

Zainstalowaliśmy oprogramowanie, które następnie odpowiednio skonfigurowaliśmy zgodnie z dostarczoną metodyką. Dodaliśmy między innymi niezbędne skrypty i formularze, uzupełniliśmy bazę danych historycznych do 8 kwartałów wstecz. Stworzyliśmy również cykliczne raporty, dzięki którym klient zyskał dostęp do aktualnych danych w dowolnym momencie i zestawieniu.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

Narzędzie erisk jest łatwe w obsłudze, ale wymaga wiedzy i umiejętności, jak można z niego efektywnie korzystać i jak ograniczyć prawdopodobieństwo błędów w przekazywanych danych. Użytkownicy oprogramowania z wyznaczonych spółek TAURON wzięli udział w szkoleniach z funkcjonalności i obsługi.

ZAPEWNILIŚMY WSPARCIE TECHNICZNE

Na koniec projektu przekazaliśmy praktyczną instrukcję dla użytkowników dotyczącą obsługi oprogramowania erisk. Klient mógł liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie projektu, a w ramach asysty technicznej nasi konsultanci byli do pełnej dyspozycji, rozwiązywali bieżące problemy i dostarczali niezbędne aktualizacje.

Jakie były rezultaty?

W  ramach projektu przeprowadziliśmy kompleksowy proces wdrożenia systemu – począwszy od dostawy licencji i instalacji narzędzia informatycznego erisk, poprzez implementację systemu, a skończywszy na świadczeniu usług serwisowych i asysty technicznej.

Projekt obejmował:

  • Zbudowanie systemu automatycznego raportowania i generowania danych z zarządzania ryzykiem zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi formatami i zakresem danych, na różnych szczeblach zarządzania.
  • Wprowadzenie do bazy danych zdefiniowanej struktury formularzy.
  • Zbudowanie mechanizmu pozwalającego na korzystanie z oprogramowania użytkowników domenowych pracujących w rozproszonych lokalizacjach.
  • Zapewnienie sprawnego wykorzystania narzędzia przez szeroką grupę użytkowników posiadających zróżnicowane zakresy uprawnień.

Klient zyskał rekomendacje co do optymalizacji i udoskonalenia procesu zarządzana ryzykiem, a dostarczone narzędzie erisk stało się istotnym wsparciem procesu decyzyjnego. Zgodnie z opinią klienta, projekt pozytywnie wpłynął na system funkcjonujący w Grupie Kapitałowej TAURON.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • analiza ekspercka
  • erisk
  • burza mózgów, warsztaty
  • doradztwo
Realizacja zadań przez firmę PBSG w przedmiotowym zakresie została wykonana profesjonalnie, terminowo oraz zgodnie z oczekiwanym poziomem jakości.
Piotr Ostrowski
Wiceprezes Zarządu Tauron Obsługa Klienta

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie