Szkolenie ISO 20000 i ITIL październik

Zaproszenie na szkolenie na audytora wewnętrznego systemu zarządzania  usługami IT zgodnego z normą ISO/IEC 20000:2005 oraz ITIL

W związku z licznymi zapytaniami od firm i instytucji publicznych zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na audytora wewnętrznego systemu zarządzania  usługami IT zgodnego z normą ISO/IEC 20000:2005 oraz ITIL, które odbędzie się w dniach 23 – 24  października br. w Hotelu Rzymskim w Poznaniu. Dotychczas formuła szkolenia miała charakter zamknięty, jednak liczne pojedyncze zapytania skłoniły nas do przygotowania oferty szkolenia otwartego. Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów PBSG, którzy bezpośrednio uczestniczą w projektach wdrożenia wymagań ISO 20000 oraz przeprowadzili już kilkanaście szkoleń w tym zakresie.

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy sukcesywnie poznają sposoby sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki w zakresie zarządzania jakością usług IT są właściwie zarządzane i nadzorowane oraz czy osiągane są założone rezultaty. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwalają jego uczestnikom na samodzielnie prowadzenie audytów w organizacji. Przedstawiane są również wymagania normy ISO/IEC 20000-1:2005 oraz PN-EN ISO 19011:2003 (Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego), w kontekście prowadzenia audytów. Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawiane są sposoby planowania i realizacji audytów wewnętrznych.

Tematy szkolenia:

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

  • Przegląd wymagań ISO/IEC 20000-1:2005 w kontekście procesu audytowania
  • Zarządzanie jakością usług IT w kontekście systemów zarządzania organizacji
  • Analiza  i wybór sposobów oceny systemu ISO/IEC 20000-1:2005
  • Audytowanie systemu ISO/IEC 20000-1:2005 – techniki audytowania
  • Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
  • Raportowanie wyników audytu
  • Warsztaty w zakresie identyfikacji niezgodności
  • Egzamin sprawdzający

Informacje o szkoleniu:

Szkolenie kończy się nieobowiązkowym egzaminem, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Usługami IT.

Wszyscy uczestnicy szkolenia, którzy nie podejdą do egzaminu, otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu.

Koszt dwudniowego szkolenia: 1.500 zł (szkolenie zwolnione jest od podatku VAT),W przypadku zgłoszenia uczestnictwa więcej niż jednej osoby rabat dla każdej z osób wyniesie 10%.

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 października 2007 r.