2007-09-30

Zaproszenie na szkolenie na audytora wewnętrznego systemu
zarządzania  usługami IT zgodnego z
normą ISO/IEC 20000:2005 oraz ITIL

W
związku z licznymi zapytaniami od firm i instytucji publicznych zapraszamy
Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na
audytora wewnętrznego systemu zarządzania 
usługami IT zgodnego z normą ISO/IEC 20000:2005 oraz ITIL,
które
odbędzie się w dniach 23 – 24  października br. w Hotelu Rzymskim w Poznaniu (http://www.hotelrzymski.pl/).
Dotychczas formuła szkolenia miała charakter zamknięty, jednak liczne
pojedyncze zapytania skłoniły nas do przygotowania oferty szkolenia otwartego.
Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów PBSG, którzy bezpośrednio uczestniczą
w projektach wdrożenia wymagań ISO 20000
oraz przeprowadzili już kilkanaście
szkoleń w tym zakresie.

W trakcie szkolenia, jego
uczestnicy sukcesywnie poznają sposoby sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki w
zakresie zarządzania jakością usług IT są właściwie zarządzane i nadzorowane
oraz czy osiągane są założone rezultaty. Umiejętności zdobywane podczas
szkolenia pozwalają jego uczestnikom na samodzielnie prowadzenie audytów w
organizacji. Przedstawiane są również wymagania normy ISO/IEC 20000-1:2005 oraz
PN-EN ISO 19011:2003 (Wytyczne dotyczące auditowania. systemów zarządzania
jakością i/lub zarządzania środowiskowego), w kontekście prowadzenia audytów.
Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawiane są
sposoby planowania i realizacji audytów wewnętrznych.

 

Tematy
szkolenia:

W trakcie
szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Przegląd
  wymagań ISO/IEC 20000-1:2005 w kontekście procesu audytowania
 • Zarządzanie
  jakością usług IT w kontekście systemów zarządzania organizacji
 • Analiza  i wybór sposobów oceny systemu ISO/IEC
  20000-1:2005
 • Audytowanie
  systemu ISO/IEC 20000-1:2005 – techniki audytowania
 • Nadzór
  nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
 • Raportowanie
  wyników audytu
 • Warsztaty
  w zakresie identyfikacji niezgodności
 • Egzamin
  sprawdzający

 
Informacje
o szkoleniu:

Szkolenie
kończy się nieobowiązkowym egzaminem, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania
Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Usługami IT.

Wszyscy
uczestnicy szkolenia, którzy nie podejdą do egzaminu, otrzymają zaświadczenie
potwierdzające odbycie kursu.

Koszt
dwudniowego szkolenia: 1.500 zł (szkolenie zwolnione jest od podatku VAT),W
przypadku zgłoszenia uczestnictwa więcej niż jednej osoby rabat dla każdej z
osób wyniesie 10{e30be81440060b223838b23be6aaf53e1697f87a86bba61d10a0744af8157417}

 W
trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.
Zgłoszenia
przyjmujemy do 18 października 2007 r.

pdf Formularz zgłoszenia na szkolenie…>>
pdf Program szkolenia…>>

 
Osoba do kontaktu ze strony PBSG:
Eliza Kicińska tel: (61)
8451512,
mail:
\n eliza.kicinska@pbsg.pl

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

,
kom. 697071740