Profesjonalne praktyki zarządzania ciągłością działania – szkolenie BCLE-2000

Zapewnienie ciągłości działania jest jednym z kluczowych celów każdej organizacji. Pytanie tylko, jak przygotować organizację i pracowników na sytuacje, gdy pojawia się nagły i niespodziewany kryzys? Odpowiedzią są szkolenia, a najlepiej takie, które wprowadzą nie tylko w świat teorii, ale też najlepszych praktyk. Jednym z takich szkoleń jest szkolenie BCLE-2000 przygotowane przez światową organizację DRI.

Na rynku obecnie można znaleźć wiele kursów i szkoleń, które dotykają zagadnień związanych z ciągłością działania. Na tym tle wyróżnia się czterodniowy kurs BCLE-2000, który w środowisku eksperckim postrzegany jest jako prestiżowy. Zarazem jest jednym z nielicznych nastawiony na zastosowanie w praktyce najlepszych rozwiązań z zakresu ciągłości działania. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim tematyka, obejmująca aż 10 zagadnień zaprezentowanych na 32 godzinach wykładowych. Szkolenie BCLE-2000 to praktyczne przykłady, dobre praktyki i procedury niezbędne, aby utrzymać efektywny system zarządzania ciągłością działania w organizacji. Jak wygląda takie szkolenie i jakie przynosi korzyści?

Szkolenie BCLE w skrócie

Szkolenie BCLE-2000 to nowa wersja przełomowego kursu DRI, dzięki któremu zyskuje się wiedzę i umiejętności do budowania programu ciągłości działania. Obejmuje najlepsze praktyki odnoszące się do takich zagadnień, jak ocena i przenoszenie ryzyka, strategie ciągłości działania, komunikacja kryzysowa, audyt. Oprócz tego podczas szkolenia poruszane są kwestie przetwarzania w chmurze, cyberzagrożeń, wymogów prawnych i regulacyjnych.

Najważniejsze informacje o szkoleniu:

 • 4-dniowe szkolenie obejmujące 32 godziny wykładów
 • 10 profesjonalnych praktyk z zarządzania ciągłością działania
 • dostępne w 3 wariantach: szkolenie stacjonarne, szkolenie online, szkolenie zamknięte tylko dla Twojej organizacji
 • przeznaczone dla osób, które dotychczas nie zajmowały się zawodowo zarządzaniem ciągłością działania
 • szkolenie w języku polskim, z możliwością wyboru języka angielskiego dla zainteresowanych
 • prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów
 • zakończone egzaminem kwalifikacyjnym i certyfikatem
 • pozytywny wynik kursu umożliwia ubieganie się o certyfikację DRI

Ze szkolenia mogą skorzystać osoby indywidualne oraz pracownicy firm (tutaj zachęcamy szczególnie do skorzystania ze szkolenia zamkniętego dla wybranej grupy pracowników).

Więcej informacji o terminach i zapisach: Szkolenie BCLE-2000 z PBSG

10 profesjonalnych praktyk w zarządzaniu ciągłością działania

Kurs bazuje na rzeczywistych przykładach i interaktywnych ćwiczeniach warsztatowych. Doświadczony instruktor prowadzi przez kluczowe elementy zarządzania ciągłością działania. Prezentuje profesjonalne praktyki zgodnie z modelem zarządzania ciągłością działania opracowanym przez DRI (DRI International’s business continuity planning model). Koncentracja pada tutaj na takie obszary jak: rozwój, implementacja, utrzymanie i ocena. Każda z lekcji ma z góry określoną strukturę, w której na początku prezentowana jest teoria ciągłości biznesowej, później wskazuje się zastosowanie w praktyce. Następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia, dostosowane do poziomu zaawansowania szkolenia. Na koniec odbywa egzamin, który ma sprawdzić wiedzę.

Program szkolenia obejmuje:

 • Inicjowanie i zarządzanie programem, czyli zasady budowania świadomości organizacyjnej w zakresie ciągłości działania, zarządzania procesem i współpracy z kierownictwem.
 • Ocena ryzyka obejmuje wyjaśnienie metodyki oceny ryzyka wraz ze wskazaniem, dlaczego jest to ważne dla ciągłości działania.
 • Analiza wpływu na biznes – przybliżona zostanie terminologia oraz przyczyny przeprowadzania takiej analizy w kontekście jej znaczenia w procesie zarządzania ciągłością działania.
 • Strategie ciągłości działania mają przygotować uczestników do wyboru właściwej strategii odtwarzania procesów biznesowych, krytycznych funkcji, operacji i wspierających technologii informatycznych zgodnie z przyjętym czasem odtworzenia (RTO).
 • Reagowanie na incydenty to wykład poświęcony strukturze zarządzania kryzysowego i planów postępowania, uwzględniające ochronę życia i zdrowia, reakcji na sytuacje kryzysowe, plany awaryjne, mobilizacje i ewakuacje.
 • Opracowanie i wdrożenie planu rozpocznie się od identyfikacji elementów procesu planowania z uwzględnieniem metodologii, wdrożenia, przygotowania i zarządzania dokumentacją.
 • Programy działań uświadamiających i szkoleniowych to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy nauczą się, jak wdrażać program, by zapewnić właściwy poziom świadomości pracowników co do procesów związanych z zarządzaniem ciągłością działania.
 • Ćwiczenia z planów ciągłości działania, ocena i utrzymanie obejmuje program testowania, który ma sprawdzić, jak przyjęte procesy działają w przypadku wystąpienia kryzysu; obejmuje też dbałość o aktualność procesów poprzez odpowiednie zarządzanie zmianami, właściwe śledzenie i dokumentowanie procesu testowania i audytu.
 • Komunikacja kryzysowa wskaże, jak powinien wyglądać model komunikacji uwzględniającej wszystkich uczestników procesu, z rzecznikiem prasowym i klientami włącznie.
 • Koordynacja z agencjami zewnętrznymi i organami administracji nauczy, jak stosować techniki komunikacji i współpracować z organami administracji państwowej i agencjami zewnętrznymi w przypadku wystąpienia incydentu/kryzysu.

Kurs ma partycypacyjny charakter, a więc taki, który zachęca uczestników do brania czynnego udziału poprzez dyskusję i burzę mózgów. Sprawia to, że poruszane kwestie stają się bardziej zrozumiałe i łatwiej je odnieść do rzeczywistości. Nauka przez zaangażowanie to również pewność, że prezentowana wiedza i dobre praktyki zostaną zapamiętane na dłużej. Na koniec kursu każdy dostaje materiały pomocnicze, w których znajdują się niezbędne narzędzia do zdania egzaminu kwalifikacyjnego i do uzyskania statusu certyfikowanego specjalisty ciągłości działania.

Korzyści ze szkolenia BCLE 2000

Szkolenie BCLE-2000 kończy się egzaminem kwalifikacyjnym i umożliwia ubieganie się o certyfikację DRI International dla ekspertów z ciągłości działania. Certyfikacja DRI jest prestiżowa i uznawana na całym świecie, a co więcej – rozpoznawalna. To oznacza, że posiadanie jej może być pozytywnie odczytane przez pracodawców, klientów, partnerów czy też innych pracowników.

Jednak już samo szkolenie przyniesie korzyści. Przede wszystkim uczestnicy szkolenia zyskują wiedzę, która odnosi się do aspektów praktycznych i najlepszych światowych praktyk. Jako że szkolenie jest skierowane również do osób, które do tej pory nie miały z obszarem zarządzania ciągłością działania do czynienia, jest to doskonały sposób, aby nabyć gruntowną wiedzę i praktykę. Jednocześnie można uzyskać potwierdzenie chęci rozwoju w tym zakresie.

Co daje szkolenie BCLE-2000:

 • Większa wiedza w zakresie zarządzania ciągłością działania z naciskiem na praktyczne zastosowanie.
 • Wzrost umiejętności zgodnie z powszechnie przyjętymi kryteriami z obszaru ciągłości działania. Zostały one rozwinięte i wykorzystane z powodzeniem w wielu organizacjach na świecie.
 • Zwiększenie fachowości dzięki czerpaniu z doświadczenia i profesjonalnych praktyk opracowanych przez ekspertów DRI.
 • Motywacja do dalszego rozwoju, ponieważ szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, które mogą poczuć chęć dalszej kwalifikacji.
 • Większy prestiż, ponieważ uzyskany certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie.
 • Poprawa wizerunku, ponieważ certyfikat jest rodzajem gwarancji, że firma/osoba myśli strategicznie i inwestuje w rozwój.
 • Przygotowanie do certyfikacji DRI, która wymaga zdanie pozytywnie rygorystycznego egzaminu.

Szkolenie BCLE-2000 obejmuje umiejętności, wiedzę i procedury ciągłości działania. Są one niezbędne, aby skutecznie sprostać wymogom zarządzania ciągłością działania w organizacjach. Pozytywne zakończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu poświadcza, że poszczególne osoby są w pełni przeszkolone. Potwierdza właściwą wiedzę w obszarze ciągłości działania zgodnie z powszechnie przyjętymi i stosowanymi standardami.

Czym jest DRI?

Disaster Recovery Institute International (DRI) to najstarsza i największa organizacja non-profit. która pomaga przedsiębiorcom na całym świecie przygotować się na ryzyko i wyjść sprawnie z kryzysu. Została założona w 1988 roku. Jej celem jest promowanie powszechnie przyjętych standardów. Zajmuje się obszarami: ciągłość działania, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie sytuacją kryzysową i zapewnienie właściwego poziomu odporności. Cel ten osiąga przez edukację, akredytację i dzielenie się dobrymi praktykami. Programy szkoleniowe DRI podzielone są w zależności od poziomu zaawansowania, dostępne są w różnych specjalnościach i w wielu językach.

DRI oferuje 15 indywidualnych certyfikatów, w tym uznaną na całym świecie certyfikację CBCP. Swoimi certyfikatami wyróżnia prężne i odporne organizacje, które inwestują w rozwój i edukację pracowników. Do tej pory organizacja certyfikowała ponad 20 000 specjalistów ds. odporności w ponad 100 krajach i w 95% firm z listy Fortune 100. Jest renomowaną organizacją, cenioną na całym świecie, do tego aktywnie bierze udział w akcjach charytatywnych za pośrednictwem Fundacji DRI. Eksperci DRI aktywnie biorą udział w pracach takich organizacji jak ONZ i Komisja Europejska jako doradcy.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!