Starostwo Kielce PBSG

Starostwo Powiatowe w Kielcach przeszło z wynikiem pozytywnym audyt certyfikacyjny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

PBSG w okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku zrealizowało dla Starostwa Powiatowego w Kielcach projekt w zakresie doradztwa przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2005 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem informacji.

Do zadań PBSG w ramach projektu należało:

  • przeprowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zgodności z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych,
  • opracowanie wytycznych dla wdrożenia systemu,
  • przeprowadzenia analizy ryzyka utraty informacji,
  • opracowania planu postępowania z ryzykiem,
  • opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
  • przygotowanie dokumentacji systemowej,
  • opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • przygotowania deklaracji stosowania,
  • przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników Starostwa z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Certyfikacja objęła wszystkie jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kielcach w zakresie realizowanych przez nie działań.

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wsparte zostało oprogramowaniem SMART Architect oraz SMART Audyt do projektowania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz SMART Portal, dzięki któremu wszyscy pracownicy mają dostęp do dokumentacji SZBI bezpośrednio ze swojego stanowiska pracy. Starostwo wykorzystuje także oprogramowanie Risk Manager 1.0 wspomagające proces analizy ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji.

Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Kielcach, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu określone ustawami (zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, zadania z zakresu administracji rządowej, inne zadania przyjęte na podstawie zawartych porozumień) oraz zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu.

Powiat Kielecki, największy w granicach województwa świętokrzyskiego – ale też największy w kraju -obejmuje dziewiętnaście gmin. Liczy 194,1 tys. mieszkańców. Po raz trzeci powiat kielecki zajął pierwsze miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich. Otrzymał również tytuł „Dobry Polski Samorząd 2010″. Powiat kielecki został szczególnie doceniony m.in. za działania promocyjne, pozyskiwanie środków unijnych oraz za wdrożenie systemu zgodnego z normą ISO 27001. Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.