O akcji

Od roku 2022 PBSG przyznaje tytuły Lidera ERM pracownikom firm i instytucji, które opracowały wyjątkowe systemy zarządzania ryzykiem. Naszym celem jest promowanie i propagowanie organizacji, które wprowadzają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem we współpracy z PBSG.

Dążymy do uhonorowania jednostek, które dokonały najbardziej godnych podziwu przemian w dziedzinie zarządzania ryzykiem w organizacjach. Doceniamy osobiste osiągnięcia pracowników, którzy wykazali zaangażowanie w budowę i rozwój systemów zarządzania ryzykiem w organizacjach, a także sukcesy samej instytucji.

Bartosz Marczewski - Lider ERM

Tytuł „Lidera ERM” otrzymał Pan Bartosz Marczewski. Pan Bartosz szef struktur IT w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie – jest głównym koordynatorem i osobą odpowiedzialną za proces wdrażania wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Szpital jako operator usługi kluczowej stanął przed wyzwaniem implementacji w organizacji systemów zarządzania opartych na ISO 27001 oraz ISO 22301 zgodnie z wytycznymi ustawy. Cały jednak projekt oparty był ze szczególnym naciskiem na wypracowaniu i wdrożeniu stabilnej metodyki zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000. W latach 2021 do 2023 Szpital przy udziale ekspertów PBSG zrealizowanie zostały następujące prace:

  • Przeglądu organizacji w kontekście norm ISO 27001/ISO 22301/ISO 31000
  • Opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem
  • Przeprowadzenie Analizy Wpływu i Szacowanie Ryzyka
  • Opracowanie i wdrożenie Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
  • Cykl szkoleń w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz umiejętności niezbędnych do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa świadczonej usługi kluczowej, zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Nagrody w postaci statuetki i dyplomu wręczył Maciej Skała – członek zarządu PBSG. Uroczyste wręczenie odbyło się w siedzibie szpitala w Szczecinie.

Galeria z wręczenia nagrody

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolonyto największy w województwie zachodniopomorskim szpital wielospecjalistyczny. Jednostka zlokalizowana w dwóch częściach miasta – przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie – oferuje pomoc pacjentom w 32 oddziałach szpitalnych (w tym w dwóch szpitalnych oddziałach ratunkowych) z około 1000 łóżek i 39 poradniach specjalistycznych. W roku 2022 w szpitalu, także w oddziałach dziennych, hospitalizowanych było prawie 55 tys. chorych, udzielonych zostało ponad 212 tys. porad specjalistycznych, wykonanych ponad 10 tys. zabiegów operacyjnych (w tym transplantacje nerek, wątrób i płuc), zrealizowanych zostało ok. 2 mln badań bakteriologicznych i laboratoryjnych.

Lider ERM Roku 2023

Akcja „Lider ERM” zakończy się uroczystym wręczeniem nagrody dla jednego z laureatów nagrody. Wszyscy Liderzy ERM (z tego i poprzedniego roku) zasiądą w Kapitule Nagrody i wybiorą ze swojego grona LIDERA ERM ROKU 2023.

Kim jesteśmy?

W swojej działalności PBSG wyznacza nowe standardy w zakresie doradztwa zarządczego i informatycznego. Jesteśmy inicjatorem zmian na rynku cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

Ambicją PBSG jest zapewnienie profesjonalnych usług doradczych i bezpieczeństwa zasobów informacyjnych każdej polskiej organizacji. Współpracujemy w myśl zasady:

Działamy jak równy z równym!

LIDER ERM - NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH!

Doceniamy osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!