Sprawozdanie z konferencji COSO II

Sukcesem zakończyła się konferencja organizowana 14 czerwca 2007r. w Poznaniu z okazji premiery polskiego wydania najpopularniejszej amerykańskiej publikacji w zakresie zarządzania ryzykiem – „Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem – COSO II. Struktura ramowa” Konferencja zgromadziła ponad 160 uczestników z całego kraju.

Organizatorzy konferencji PBSG i PIKW skupili się na praktycznym aspekcie zarządzania ryzykiem, dlatego zaprosili do zaprezentowania różnych modeli zarządzania ryzykiem, firmy i jednostki publiczne takie jak: PKO Bank Polski, Gras Savoye, Telekomunikacja Polska, EnergiaPro Koncern Energetyczny, PGNiG, DNV, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Polrisk. Łącznie przedstawiono 10 wykładów, które w sposób przekrojowy pozwoliły uczestnikom konferencji kompleksowo spojrzeć na zarządzanie ryzykiem w różnych sektorach oraz zaprezentować rozwiązania, które wspomagają analizę ryzyka w organizacji.

Wnioski z konferencji z pewnością posłużą między innymi do tego, by promować sprawdzone rozwiązania i praktyczną wiedzę o nowoczesnych technikach zarządzania ryzykiem w organizacji, a także do skuteczniejszego planowania i prowadzenia projektów związanych z analizą ryzyka. Wydanie książki „Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem – COSO II. Struktura ramowa” miała również doprowadzić do dyskusji i integracji środowiska, usystematyzować  informacje o zarządzaniu ryzykiem oraz jego roli w organizacji.

Przypomnijmy COSO jest amerykańską organizacją sektora prywatnego, poświęconą udoskonaleniu jakości sprawozdawczości finansowej spółek, poprzez  etykę biznesu, efektywne kontrole wewnętrzne oraz  ‘Corporate Governance’. Ponad 10 lat temu Komitet Organizacji sponsorujących Komisję Treadwaya (COSO) opublikował opracowanie pt.: Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa (Internal Control – Integrated Framework), zwane też COSO I. We wrześniu 2004r. COSO wydał kolejne opracowanie Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa (Enterprise Risk Management – Integrated Framework). Opracowanie to określa podstawowe składniki zarządzania ryzykiem korporacyjnym, omawia kluczowe zasady i pojęcia, proponuje wspólny język ERM i przedstawia jasne wskazówki dla zarządzania ryzykiem. Podczas konferencji akcentowano konieczność wiązania wszystkich elementów organizacyjnych w procesie budowania systemu zarządzania ryzykiem. Założenie to warunkuje bowiem budowanie skutecznych i optymalnych rozwiązań podnoszących wartość organizacji.

coso II konferencja1
uczestnicy konferencja cosoII

Wśród uczestników znaleźli się prezesi, dyrektorzy departamentów audytów wewnętrznych, risk managerowie i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania. Zgodnie z relacjami uczestników wszystkie poruszane problemy, ich różnorodność i zakres były potwierdzeniem rangi i złożoności problematyki podjętej podczas konferencji.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż przestawiona problematyka konferencji jest niezmiernie ważna, a jej znaczenie w procesie decyzyjnym stale wzrasta. W związku z wymogami jakie stawia konkurencyjny rynek, firmy w nim uczestniczące stają przed koniecznością rzetelnej oceny realizowanych procesów, w szczególności tych które są dla organizacji kluczowe. Wynika to zarówno z wypowiedzi uczestników konferencji, referatów jakie zaprezentowano oraz dyskusji podejmowanych w trakcie przerw.

ryszard pochec - COSO II

Ryszard Pocheć
Dyrektor ds. Strategii
EnergiaPro Koncern Energetyczny SA

henryk stefaniuk - coso II

Henryk Stefaniuk
Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego
Telekomunikacja Polska SA

Większość prelegentów zgodnie podkreślało, że efektywne zarządzanie ryzykiem w organizacji jest niezmiernie złożone, ze względu na wielowarstwowość i wieloaspektowość zjawisk i procesów zewnętrznych i wewnętrznych. Zgodnie z większością opinii uczestników  konferencja i premiera wydania książki „Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem – COSO II. Struktura ramowa” będzie jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń biznesowych w Poznaniu w tym roku.

Sprawdź pozostałe newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie