Sprawozdanie I konferencja POLRISK

Sprawozdanie z I konferencji Stowarzyszenia POLRISK – „Zintegrowane zarządzanie ryzykiem – jak uzyskać strategiczną przewagę konkurencyjną?”

W dniach 15-16 maja 2007 r. odbyła się pierwsza inauguracyjna konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, która pokazała różne aspekty ERM. W pierwszym dniu otwartym wzięło udział ponad 50 uczestników związanych z zarządzaniem ryzykiem. Gościem specjalnym konferencji był Pierre Sonigo – sekretarz generalny FERMA, który podzielił się własnymi doświadczeniami z 40 letniej kariery menedżera ryzyka. Pierre Sonigo prezentował zarówno swoje sukcesy na tym polu jak i porażki. Na podstawie doświadczeń stwierdził, że w przypadku firmy dla której pracował nie sprawdziła się metoda wykorzystująca mapy ryzyka oraz komitet zarządzania ryzykiem. Takie stwierdzenie spowodowało pewne poruszenie wśród słuchaczy, co przyczyniło się do późniejszej dyskusji na ten temat. Okazało się, że tworzenie map ryzyka kilkanaście lat temu powodowało zbyt wiele obciążeń dla jej autora. Na dzień dzisiejszy dzięki postępowi w zakresie nowych technologii menedżer ryzyka uzbrojony w odpowiednie wsparcie IT może prowadzić skomplikowane analizy małym nakładem sił. Kluczowym stwierdzeniem stało się zdanie „Risk Manager is the one who knows company the best” (tłum. Menedżerem ryzyka jest osobą, która firmę zna najlepiej).

Równie ciekawym elementem był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział zarówno menedżerowie ryzyka, ubezpieczyciele jak i eksperci firm konsultingowych w tym PBSG reprezentowane przez Tomasza Redlińskiego. W ramach panelu poruszono wiele kwestii związanych z rolą menedżera ryzyka w organizacji. Ożywiona wymiana opinii wskazała znaczące różnice w postrzeganiu takiej roli – koordynator czy specjalista z wielu dziedzin?. W wyniku dyskusji przychylono się do tezy że rolą menedżera ryzyka jest koordynowanie działań osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie danym ryzykiem.

W drugim dniu odbyły się warsztaty dotyczące procesu badania ryzyka, poczynając od identyfikacji ryzyka, poprzez mapowanie, a na ocenie kończąc. Warsztaty były skierowane wyłącznie dla członków POLRISK.

Podsumowując konferencja okazała się sukcesem wszyscy prelegenci pokazali ciekawy punkt widzenia na aspekty ryzyka, a uczestnicy zapewnili że takie wydarzenia są potrzebne w Polsce. Kolejna konferencja, w której POLRISK bierze udział odbędzie się już 14 czerwca przy okazji premiery polskiego wydania najpopularniejszego modelu zarządzania ryzykiem COSO II.