Śniadanie z RODO – Naruszenia ochrony danych osobowych. Zmiany w przepisach szczególnych.

PBSG S.A. z przyjemnością zaprasza na kolejne spotkanie tematyczne z cyklu poświęconemu nowym przepisom z zakresu ochrony danych osobowych. RODO/GDPR zacznie obowiązywać w maju 2018 r., mamy zatem 8 miesięcy na poczynienie odpowiednich kroków, aby przygotować naszą organizację na wdrożenie procesów, które z jednej strony zapewnią zgodność z wymaganiami prawnymi, z drugiej zagwarantują, że stosowane mechanizmy ochrony są adekwatne do występujących zagrożeń i skutecznie chronią przetwarzane dane osobowe.

Cykl realizowany jest w dwóch formach. Na „Śniadania z RODO” zapraszamy wszystkie osoby z Poznania i okolic. W naszym biurze przy ul. Szyperskiej w Poznaniu możecie Państwo liczyć nie tylko na pyszną kawę, ale także porządną dawkę wiedzy oraz możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Dla tych, którzy nie mogą być z nami w trybie stacjonarnym organizowane będą webinaria, prezentujące tematy przedstawiane podczas porannych spotkań.

Temat II spotkania:
Naruszenia ochrony danych osobowych. Zmiany w przepisach szczególnych.

Program spotkania:

  • Naruszenie ochrony danych osobowych – czym jest?

  • Stan aktualny – jak dotychczas zarządzaliśmy naruszeniami?

  • Kiedy trzeba zgłaszać naruszenie organowi nadzorczemu i podmiotowi danych?

  • Jaki jest zakres informacji o incydencie, które trzeba przekazywać w zgłoszeniu? Jaką formę może mieć zgłoszenie?

  • Zmiany w Kodeksie Pracy – jakie informacje o pracowniku możemy przetwarzać? Jakie wymogi musimy spełnić w przypadku wykorzystywania monitoringu wizyjnego?

  • Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – jakie dane możemy gromadzić? Jak je dokumentować?


Termin spotkania stacjonarnego
: 6 listopada 2017 r., godz. 10:00
Miejsce: Biuro PBSG – Szyperska Office Center, ul. Szyperska 14, Poznań

Webinarium zostanie zrealizowane w tym samym dniu o godz. 13:00.

Jest skierowane do Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ochroną danych osobowych w organizacji, specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, pracowników IT, pracowników działu kadr oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy!