Skybox for Cloud – Bezpośrednia, wszechstronna widoczność

Bezpośrednia, wszechstronna widoczność

Skalowalność i elastyczność środowisk chmurowych to zdecydowanie jeden z głównych czynników przekonujących firmy do migracji tam swoich danych – w związku z tym względy bezpieczeństwa nie mogą stać się przeszkodą w tym procesie. Zespoły bezpieczeństwa dążą do uzyskania jak największej wiedzy na temat infrastruktury, łączności, stosowanych polityk czy podatności, które mogą wystąpić w tych skomplikowanych, dynamicznych sieciach po to by uruchomienie środowisk produkcyjnych w chmurze stało się bezpieczną dla organizacji operacją.

„Skybox for the Cloud” – rozszerza możliwości i procesy zarządzania bezpieczeństwem środowisk chmurowych. Wykorzystując kompleksowe modelowanie sieci, Skybox dostarcza zespołom bezpieczeństwa bezpośrednią widoczność poprzez sieci fizyczne, wirtualne aż po środowiska chmurowe, nawet te umieszczone u kilku dostawców dzięki czemu możemy:

Stosować zasady bezpieczeństwa dla całej organizacji (niezależnie od środowiska);

Analizować ścieżki dostępu pomiędzy sieciami oraz wewnątrz nich;

Identyfikować luki w zabezpieczeniach środowisk wirtualnych oraz chmurowych, dokładnie określając priorytety podejmowania działań

Wszystko to zapewnia organizacji widoczność i kontrolę tak potrzebną do poprawy zdolności pełnej współpracy między sieciami oraz bezpiecznego i wydajnego rozmieszczania zasobów produkcyjnych w chmurze.

Obecnie Skybox pozwala na integrację z: Amazon Web Services, Microsoft Azure i VMware NSX.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie