SCSI PBSG


2010-06-28

PBSG w konsorcjum z  KSK Bezpieczeństwo  podpisało umowę ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego na Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami ISO 27001i ISO 9001.

Zamówienie obejmuje opracowanie,
realizację i wdrożenie Zintegrowanego Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o
normy PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-EN ISO 9001:2009 w ramach zadań:


 • zadanie 1 – Kontrola legalności
  oprogramowania oraz przestrzegania praw autorskich;

 • zadanie 2 – Wykonanie audytu
  zerowego;

 • zadanie 3 – Opracowanie szczegółowej
  metodyki i harmonogramu prowadzenia prac wdrożeniowych dla obszarów bezpieczeństwa
  i jakości;
 • zadanie 4 – Opracowanie
  dokumentacji metodyki szacowania ryzyka, przeprowadzenia analizy ryzyka wraz z
  klasyfikacją informacji;

 • zadanie 5 – Opracowanie i wdrożenie
  dokumentacji dla ZSBI;

 • zadanie 6 – Przeprowadzenie
  cyklu szkoleń wraz z opracowaniem materiału dydaktyczno-szkoleniowego
  e-learning dla Zamawiającego;

 • zadanie 7 – Przeprowadzenie wewnętrznego
  nadzorowanego audytu 
na zgodność z wymaganiami norm jako przygotowanie do
  procesu certyfikacji;

 •  zadanie 8 – Udział i wsparcie w
  procesie certyfikacji;

 • zadanie 9 – Dostawa i wdrożenia
  specjalistycznych aplikacji do zarządzania licencjami i infrastrukturą IT,
  szacowania i analizy ryzyka, publikacji 
i dystrybucji dokumentacji ZSBI;


Przedsięwzięcie o którym mowa w
ust.1 realizowane jest w ramach projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim –
SEKAP2 dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych
usług publicznych.