Rudolph W. Giuliani

Rudolph W. Giuliani  – najsłynniejszy burmistrz Nowego Jorku prezentował 15 reguł przywództwa.

 Do miana jednego z najważniejszych biznesowych wydarzeń tego roku w Polsce na pewno pretendować będzie spotkanie z legendarnym burmistrzem Nowego Jorku, które odbyło się w Warszawie w poniedziałek 16 października. Wydarzenie to zgromadziło licznych polskich menedżerów z czołowych polskich i zagranicznych firm, którzy chcieli wysłuchać doświadczeń R.W. Giulianiego, który w 2002 r. został uznany za „Konsultanta Roku” przez Consulting Magazine, flagowe wydawnictwo sektora doradczego.

Ten znakomity wizjoner i menedżer, powszechnie szanowany za postawę w trakcie akcji ratunkowej po zamachu terrorystycznym na World Trade Center został uhonorowany tytułem Człowieka Roku 2001 przez Tygodnik Time. W styczniu 2002 r. założył firmę Giuliani Partners LLC, stworzoną, aby pomagać liderom w rozwiązywaniu krytycznych i strategicznych zadań, przyspieszać rozwój, budować wizerunek i markę ich organizacji. Obecnie jest jednym z nieoficjalnych kandydatów republikanów w wyborach 2008 r. na prezydenta USA. Godzinna prelekcja Giulianiego, była unikatowym zobrazowaniem wybranych zasad przywództwa popartych własnymi doświadczeniami. Włoskie korzenie, nowojorska otwartość oraz wyjątkowość postaci pozwoliła uczestnikom zrozumieć jak 15 reguł przywództwa wpływa na procesy zarządzania.

Wypracowane podczas wieloletniej pracy, często w ekstremalnych warunkach, zasady dotykające m.in. zarządzania ryzykiem czy też wartości jakie dają przygotowane zawczasu plany awaryjne ukazał przez pryzmat praktycznych przypadków z życia Nowego Jorku.  Panel dyskusyjny, który odbył się po prelekcji pozwolił na wymianę doświadczeń menedżerów oraz na lepsze poznanie podejścia Gulianiego do zarządzania. PBSG reprezentował Tomasz Redliński, manager w Departamencie Bezpieczeństwa.