Rola analizy danych w COSO Fraud Risk Management Guide

We wrześniu 2016 roku Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) opublikował nowy przewodnik dający sugestie dotyczące sposobu ustalenia polityki zarządzania ryzykiem nadużyć.

Nowy zaktualizowany przewodnik ustanawia pięć zasad obejmujących wytyczne w sprawie ustanowienia programu zarządzania ryzykiem nadużyć.

Na uwagę zasługuje fakt, że w zaktualizowanym przewodniku COSO na pięć zasad dotyczących ryzyka nadużyć, aż trzy zasady opierają się na działaniach związanych z analizą danych.

COSO wskazuje pięć zasad w sprawie ustanowienia programu zarządzania ryzykiem nadużyć:

1. Ustanowienie zasad ładu ryzyka nadużyć

2. Przeprowadzenie oceny ryzyka nadużyć

3. Projektowanie i wdrażanie działań prewencyjnych i kontrolnych

4. Prowadzenie dochodzenia

5. Monitorowanie i ocena całości programu zarządzania ryzykiem nadużyć

Analiza danych może zostać użyta w celu badania ogromnych ilości danych i działań w obrębie procesów biznesowych w celu oceny ryzyka nadużyć oraz określenia wskaźników, które określają najbardziej prawdopodobne wystąpienie ryzyka nadużyć.

Dodatkowo za pomocą analizy danych można wykryć przypadki, w których kontrola nadużyć zawiodła. W niektórych przypadkach badania dużych zbiorów danych mogą być stosowane do zapobiegania nadużyciom występujących podczas wprowadzania danych oraz ich wstępnej obróbki.

Wszystkie wymienione działania mogą być przeprowadzane jednorazowo, bądź w razie potrzeby w ramach procesu ciągłego monitorowania i oceny ryzyka.

Analiza danych gwarantuje wysoką skuteczność przeprowadzanych badań i dodatkowo przedstawia dowody wskazujące na charakter i stopień występujących niezgodności.

W czasach gdzie danych poddawanych analizie jest coraz więcej, dodatkowo dane te znajdują się w różnych systemach informatycznych ważnym elementem jest posiadanie narzędzi, które będą w stanie sprawdzić poprawność tych danych oraz wskazać miejsca, które wskazują na wystąpienie niezgodności.

PBSG oferuje usługi w zakresie analizy dużych zbiorów danych za pomocą oprogramowania IDEA CaseWare. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą proponowanych przez nas rozwiązań.

Dowiedz się więcej o usługach w oparciu o IDEA CaseWare