Relacja z V kongresu PIKW

Sukces  V kongresu w Krakowie

Zakończył się  V Międzynarodowy Kongres Audytu, kontroli Wewnętrznej oraz Procedur Zwalczania Oszustw i Korupcji, pod hasłem: „Korupcja, oszustwa i nadużycia nie znają granic”

Kongres otworzył Jego Magnificencja Rektor KSW prof. dr hab. Jerzy Malec, który w swoim wystąpieniu – między innymi – przywitał przedstawicieli władz miasta Krakowa, zaproszonych gości i zwrócił uwagę na znaczenie tego kongresu dla teorii i praktyki.  W następnej kolejności wystąpił Edmund Saunders prezes PIKW w Warszawie, który podkreślił znaczenie Kongresu oraz trafność wyboru miejsca obrad.  Prof. KSW dr Zbigniew Paszek odczytał list Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP, do organizatorów i uczestników kongresu. Wiceminister Ernest Bejda w imieniu Mariusza Kamińskiego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) oraz dr Martin Bożek, przedstawili cele i najważniejsze zadania tego Biura.  Moderatorzy:Edmund J.Saunders, prof. KSW dr Zbigniew Paszek. W trakcie kongresu wygłoszono  łącznie 21  referatów.

Wśród Uczestników Kongresu byli liczni goście zagraniczni, a między innymi prof. dr Miroslav Milojević, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów w Belgradzie; pierwszy raz na kongresie w Polsce przedstawiciel Serbii; Pan Martin Huxley, CEO BPCC; Pan Kazimierz Karasiński, Honorowy Konsul Brytyjski w Krakowie; Pan Andrew Sturgeon, SOCA Liaison Officer, Ambasada Brytyjska, Warszawa; Pan Lech Skowron, Burmistrz Dzielnicy Wilanowa, Warszawa. W drugim dniu honorowym gościem kongresu był Jim Ratley, prezydent Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – USA. PBSG reprezentowali Paweł Radziłowski i Marcin Zastawa.