Tworzymy przyszłość polskiego cyberbezpieczeństwa

27 maja 2021 zostało podpisane porozumienie między 47 firmami zrzeszonymi w ramach klastra #CyberMadeInPoland a polskim rządem. Stało się to w ramach Programu Współpracy w cyberbezpieczeństwie (#PWCyber). Głównym celem Programu jest zwiększenie potencjału narodowego w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa.

Prezes klastra #CyberMadeInPoland Robert Siudak oraz wiceprezes Łukasz Gawron podpisali porozumienie o współpracy z Markiem Zagórskim, pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

#PWCyber, czyli współpraca między sektorem publicznym i prywatnym.

Podpisane porozumienie zapewni współdziałanie i transfer wiedzy między sektorem publicznym i prywatnym w obszarze Cyberbezpieczeństwa. #CyberMadeInPoland wskazuje następujące korzyści wynikające bezpośrednio z podpisania porozumienia:

  • współpraca państwa i firm zajmujących się technologiami cyberbezpieczeństwa to zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowych procesów, produktów i usług;
  • tylko wspólnie jesteśmy w stanie zrobić krok ku suwerenności cyfrowej;
  • konsekwentnie budujemy markę #CyberMadeInPoland – Polska powinna kojarzyć się z innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami, które polscy inżynierowie i pracownicy branży ITC dostarczają każdego dnia na całym świecie. Współpraca ułatwi promocję polskiego cyberbezpieczeństwa;
  • współpraca gwarantuje wymianę informacji i doświadczeń, co pomoże w identyfikacji podatności i zagrożeń oraz wypracowywaniu metod zgłaszania i obsługi incydentów.

PBSG wśród firm zrzeszonych w klastrze #CyberMadeInPoland

Zespół ekspertów PBSG będzie miał również swój wkład w zwiększenie potencjału narodowego i rozwój technologii cyberbezpieczeństwa.

Jako firma zrzeszona w klastrze #CyberMadeInPoland zamierzamy aktywnie uczestniczyć w projektach organizowanych w ramach #PWCyber. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie i wiedza z obszarów zarządzania ryzykiem wniosą dużą wartość dla wszystkich beneficjentów porozumienia. Cieszymy się, że możemy być częścią grupy #CyberMadeInPoland! – mówi Maciej Skała, członek zarządu PBSG S.A.

Zarządzanie ryzykiem jest istotnym obszarem Cyberbezpieczeństwa. PBSG wzmacnia odporność polskich organizacji poprzez doradztwo i szkolenia z zakresu analiz ryzyka. Kluczowe znaczenie w całym procesie ma autorskie rozwiązanie erisk, które automatyzuje procesy zarządzania ryzykiem, zarówno w jednostkach administracji państwowej, jak i sektorze prywatnym.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!