Pierwsza w Polsce debata na temat narzędzi do zarządzania ryzykiem

#PRZYSZŁOŚĆ MA NA IMIĘ ERISK. Pierwsza w Polsce (nie)obiektywna debata na temat narzędzi do zarządzania ryzykiem. Totalnie praktyczne spotkanie w zakresie zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem oprogramowania erisk.

Prelegenci

Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów i konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze administracyjnym i prywatnym. Wśród prelegentów będą także osoby bezpośrednio biorące udział w tłumaczeniu polskiej wersji ISO 31000 dla PKN, czy COSO II.

Cele

Celem konferencji jest przekazanie jego uczestnikom gruntownej i innowacyjnej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do świadomego zarządzania ryzykiem w organizacji.

W trakcie konferencji uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji z wykorzystaniem oprogramowania erisk.

Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Odbiorcy

Konferencja przeznaczona jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych Menedżerów Ryzyka. Program konferencji obejmuje także pogłębianie wiedzy w zakresie możliwych sposobów wykorzystania e-risk w organizacji: ISO 9001, cele strategiczne itp.