Poszerzenie grona Partnerów

Poszerzenie grona partnerów

W dniu 13 kwietnia 2006r. do grona Partnerów PBSG dołączył Paweł Radziłowski, który pełni obecnie w Spółce rolę Prezesa Zarządu. Paweł Radziłowski przez ostatnie 10 lat współpracował z poznańską konsultingową. Pełnił funkcję dyrektora pionu, a także Wiceprezesa Zarządu. Przyjęcie Pawła Radziłowskiego do grana Partnerów ma przede wszystkim umocnić kompetencje PBSG w zakresie konsultingu strategicznego informatycznego i jest realizacją przyjętej przez Spółkę strategii budowania świadczenia usług w oparciu o ekspercki i doświadczony zespół konsultantów ukierunkowany na budowanie wartości dodanej u klienta.