Ponad 100 certyfikatów systemu bezpieczeństwa informacji

Według Rejestru Certyfikatów Bezpieczeństwa (www.ISO27000.pl) w Polsce przyznano ponad 100 certyfikatów systemu bezpieczeństwa informacji

W marcu bieżącego roku przyznano w Polsce już setny certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001. Oznacza to ponad 20% wzrost liczby certyfikowanych systemów w naszym kraju w ciągu roku, a tylko od września 2009 przybyło ich 11.

Polska w tym zakresie coraz bardziej wybija się w rankingach światowych, i znajduje się w pierwszej dziesiątce pod względem liczby firm certyfikowanych na zgodność z ISO/IEC 27001 po Japonii, Indiach, Wielkiej Brytanii, Tajwanie, Chinach, Niemcach, Korei Południowej.

Dynamika wzrostu liczby organizacji, które zdobywają powyższe certyfikaty oznacza, że polskie firmy i urzędy mają coraz większą świadomość konieczności ochrony przetwarzanych informacji i sięgają po sprawdzone narzędzia umożliwiające wdrożenie skutecznych zabezpieczeń. Wśród tych organizacji są głównie firmy usługowe oraz zajmujące się nowymi technologiami, które stanowią 82% wszystkich certyfikowanych firm w Polsce.

Eksperci PBSG oceniają wzrost dynamiki przyrostu procesów certyfikacji, co wynika z rosnących wymagań biznesowych, prawnych oraz technologicznych. Duży przyrost projektów obejmujących wdrożenie ISO 27001 obserwuje się także w sektorze administracyjnym, który aktualnie podlega gruntownej modernizacji informatycznej i kultury pracy opartej na technologiach internetowych. Departament Bezpieczeństwa PBSG, prowadzi w tym zakresie kilkadziesiąt projektów, które w większości odnoszą się do wymagań ISO 27001. Stały wzrost zainteresowania i uruchamiania projektów PBSG odnotowuje także w pozostałych sektorach gospodarki.