Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni w Administracji

Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni w Administracji – czyli jak zapewnić poprawność ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych, obiektów i instalacji wykorzystywanych do realizacji konstytucyjnych zadań Państwa względem obywateli oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. W czerwcu 2013 Rada Ministrów przyjęła Politykę Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa  infrastruktury państwa, tj. zapewnienie poprawności i ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych, obiektów i instalacji wykorzystywanych do realizacji konstytucyjnych zadań Państwa względem obywateli oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dla kogo? Jak spełnić wymagania?

Adresatami Polityki są wszyscy użytkownicy cyberprzestrzeni w Polsce i poza nią – w miejscach, gdzie działają nasi przedstawiciele (placówki dyplomatyczne, kontyngenty wojskowe). Polityka obowiązuje administrację rządową. Zaleca się też jej wdrożenie przez samorząd oraz inne urzędy (np. kancelarie: prezydenta, Sejmu i Senatu), a także podmioty prywatne).

Przygotowany przez ekspertów PBSG system zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym polityki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (PBC). Zapewni  m.in. realizację:

  • obowiązków wynikających z aktów prawnych,
  • opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe,
  • prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka,
  • przygotowanie planów awaryjnych wraz z ich testowanie.
  • szkoleń dla pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni.

Dlaczego usługi PBSG? Trzy wymiary usług w zakresie POCRP:

działania organizacyjno-prawne (opracowanie systemu koordynacji zwalczania, przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia i ataki na cyberprzestrzeń państwa, w tym ataki o charakterze cyberterrorystycznym),

działania techniczne –  wdrożenie mechanizmów służących zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu zagrożeń teleinformatycznych,

działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Efektem naszych działań jest:

  • Opracowanie mechanizmów monitrorowania poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa (ochrona przed cyberprzestępczością, cyberterroryzmem, cyberwywiadem i możliwymi scenariuszami wojny elektronicznej),
  • Opracowanie spójnej dla wszystkich polityki i wypracowanie skutecznego systemu koordynacji i wymiany informacji,
  • Podniesienie kompetencji dla podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
  • Opracowanie programu zwiększania świadomości użytkowników (w tym obywateli),
  • Realne zmniejszanie skuteczności ataków cyberterrorystycznych, i kosztów usuwania ich następstw.

Wynikiem naszych usług jest większy poziom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski (CRP) i większa odporność urzędu na ataki terrorystyczne prowadzone z wykorzystaniem cyberprzestrzeni. Przygotowane mechanizmy i procedury zwiększą efektywność wprowadzanych zabezpieczeń, wynikająca z systemowego zaangażowania w proces podniesienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni wszystkich pracowników.

Rezultatem projektu będzie także wdrożenie skutecznego systemu koordynacji i wymiany informacji między publicznymi i prywatnymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Jednym z ważniejszych rezultatów realizacji przygotowanej przez naszych ekspertów Polityki będzie większe zaufanie obywateli do usług (rozwój e-usług) świadczonych elektronicznie, ze względu na kompleksowe podejście do ich zabezpieczenia.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.